Aktuelt

Bedrift satser på oppdrett av torsk i Nesna kommune

Norcod er nå i gang med oppdrett av torsk i Nesna, nærmere bestemt i Labukta nord for Hugløy.

Tilstand på veier og gatelys i Nesna kommune

Det er gjennom det siste halve året meldt inn en god del feil og mangler på veinett og på gatelys i kommunen. Noe av dette utbedres nå, mens større utskiftelser av utstyr og store forbedringer av vei må vente noe.

Nytt: Bestill time hos en saksbehandler i kommunen

Som en ny funksjon på den kommunale nettsiden, lanseres nå muligheten for at innbyggere selv skal kunne gjøre en timebestilling hos en saksbehandler eller ressursperson i kommunen.

Husk generelt bålforbud - vis varsomhet!

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Nominasjoner til Kulturprisen 2023

Hvert år i mai, deler Nesna kommune ut den kommunale kulturprisen. Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon og motivasjon for kulturarbeidere i kommunen.

Nytt lavterskeltilbud for foreldre, barn og unge

Camilla Enga Andersen og Ranveig Lauritzen, jobber med prosjekt Familieteam, som er et forebyggende tiltak i Nesna kommune.  

På tide å søke barnehageplass

Nesna kommune har fire barnehager. Tre av disse befinner seg på tettstedet Nesna og en på Tomma. Søk plass for barnehageåret 2023/2024 i disse barnehagene via digitalt skjema nederst i saken.

Ønsker velkommen til åpning av nytt tiltak for eldre

Kommunalleder for helse og omsorg Gro Solbakken, Eldrerådsleder Ellen Mikalsen og leder for Nesna frivillighetssentral, Mariann Svellingen gleder seg til åpningen av Nesna kommunens nye tiltak for eldre, SeniorGleden.

Tid for å lese av vannmålere

Innbyggere i Nesna kommune som har vannmålere, må nå lese av disse.

En mer næringsvennlig kommune

Nesna kommune prioriterer næringsutvikling og har ambisjon om å bli enda mer næringsvennlig. Derfor starter kommunen nå prosjektet Næringsvennlig kommune, i samarbeid med omstillingsprogrammet i Nesna.