Aktuelt

Nasjonal egenberedskapsuke

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?

Velkommen til Nesna kommunes nye nettsider

Formålet med de nye nettsidene er å gjøre det enklere for innbyggere å finne kommunal og offentlig informasjon. Nettsidene ble lansert 25. oktober.

Produktivt dialogmøte om kvalitetsreformen for eldre

Onsdag 19. oktober ble det arrangert et dialogmøte i kommunestyresalen, der innbyggere i kommunen ble invitert til å dele sine innspill til kvalitetsreformen.

Skolerute 2022/2023

Oversikt over ferie og fridager (inkludert planleggingsdager) for Nesnaskolen.