Aktuelt

Begrens spredning av kjempespringfrø

Planten kjempespringfrø er i rask spredning, også i Nesna kommune, og representerer et miljøproblem fordi den kan utkonkurrere og skygge ut andre planter.

Det er tid for å klippe hekker og busker

Det er ditt ansvar å klippe hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

Redusert åpningstid på legekontorets laboratorium

Grunnet  bemanningsutfordringer har laboratoriet ved legekontoret begrenset åpningstid i ukene 34 og 35.

Fugleinfluensa - Hva gjør du om du finner død fugl?

Det er påvist fugleinfluensa i Norge. Hva gjør du om du finner død fugl i Nesna kommune? Følg retningslinjer fra Mattilsynet og FHI.

Varsel om spyling av ledningsnettet

Hovedvannledninger knyttet til Nesna vannverk spyles rene mandag 26. juni kl. 23:00 til tirsdag 27. juni kl. 06:00.

Familievenner til de som trenger det

Er du og din familie nye i Nesna? Eller bodd her lenge, men dere har lite nettverk? Da trenger dere kanskje en familievenn?

Har du en bolig til utleie for bosetting av flyktninger?

Kommunen bosetter flyktninger, og disse trenger flere boliger i vår kommune.

Nasjonal test av nødvarslingssystem på SMS

Onsdag 14. juni klokken 12:00 vil det bli sendt meldinger til alle mobiltelefoner i hele landet. Da testes nemlig Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Sommerjobb for ungdom: Sommeråpen ungdomsklubb og sommerspillskole

Er du en engasjert ungdom mellom 15-17 år som ønsker sommerjobb på Nesna?  Hjelp oss å arrangere ungdomsklubb og sommerspillskole!

Nyansatt kommunalleder for oppvekst, kultur og familie

I august får Nesna kommune en ny kommunalleder for oppvekst, kultur og familie, nemlig lofotværingen Tore H. Wetting.