Nominer din favoritt til kulturprisen 2024!

Hvert år i mai, deler Nesna kommune ut den kommunale kulturprisen. Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon og motivasjon for kulturarbeidere i kommunen. Nå kan du sende inn din nominasjon.

  • Kulturprisen kan tildeles for aktiviteter innenfor hele kulturområdet.
  • Kulturprisen skal primært gå til enkeltpersoner bosatt i Nesna kommune – men kan også tildeles personer som på annen måte er knyttet til kommunen. Prisen kan også tildeles lag, foreninger og lignende.
  • Nominasjon av kandidater til kulturprisen fremmes av enkeltpersoner, lag og foreninger.
  • Forslaget skal begrunnes av den som nominerer.
     

Frist for nominasjon:
Fredag 3. mai.

Nominasjon med begrunnelse sendes på e-post til postmottak@nesna.kommune.no