Tilgjengelighetserklæring

Innen 1. februar 2023 er alle offentlige virksomheter pliktig til å ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsteder. Tilgjengelighetserklæringen gjør rede for i hvilken grad Nesna kommunes nettsteder er universelt utformet.

Tilgjengelighetserklæringene er først og fremst til for brukeren. Den viser brukeren i hvilken grad et nettsted eller app er universelt utformet. Som kommune har Nesna en forpliktelse til å følge opp og korrigere eventuelle brudd på kravene.

Våre tester og vurderinger

Nesna kommune har benyttet interne testrutiner med ulike verktøy og ut fra disse gjort vurderinger om avvik opp mot kravene. Sammen med  tredjepartsleverandørers egne rapporter om universell utforming og tilgjengelighet, utgjør disse et grunnlag for produksjonen av tilgjengelighetserklæringene du finner på denne siden.

Regelverk og krav til IKT-løsninger

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne.

Registrerte feil og mangler i tilgjengelighetserklæringene

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene slik at de er i henhold til kravene som foreligger. Tilgjengelighetserklæringene gjør rede for flere feil. Dette innebærer i all hovedsak feil med:

  • PDF-dokumenter kan ha feil og mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner. Feil korrigeres ved oppdateringer av innhold.
  • Tredjepartsløsninger kan ha mangler knyttet til universell utforming og tilgjengelighet. Alle leverandører lover utbedringer fortløpende.

Tilgjengelighetserklæring knyttet til nesna.kommune.no

Nesna kommune har tilgjengelighetserklæring for hovednettstedet og for innsynsløsningen med visning av postjournal og møtekalender. 

Tilgjengelighetserklæring for hovednettstedet nesna.kommune.no

Tilgjengelighetserklæring for innsynsløsning

Andre tilgjengelighetserklæringer for tredjepartsleverandører

Nesna folkebibliotek:

Framsikt:

KS-Fiks:

SpeedAdmin:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. På deres nettside finnes det informasjon om hvordan man går frem for å klage. 

Kontakt oss

Hilde V. Falch
Digitalrådgiver og nettredaktør
E-post
Mobil 47 01 51 17

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

Book en avtale

Ønsker du å komme med tilbakemeldinger på universell utforming og tilgjengelighet på kommunens nettsider, eller på sidene til noen av tredjepartsleverandørene våre?