Tilgjengelighetserklæring

Innen 1. februar 2023 er alle offentlige virksomheter pliktig til å ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsteder. Tilgjengelighetserklæringen gjør rede for i hvilken grad Nesna kommunes nettsteder er universelt uformet.

Tilgjengelighetserklæringene er først og fremst til for brukeren. Den viser brukeren i hvilken grad et nettsted eller app er universelt utformet. Erklæringen gjør rede for eventuelle brudd på kravene. Brukeren kan også melde fra om feil og mangler direkte til Nesna kommune, og eventuelt også klage til Diskrimineringsnemda.

Våre tester og vurderinger

Nesna kommune har benyttet interne testrutiner med ulike verktøy og ut fra disse gjort vurderinger om avvik opp mot kravene. Sammen med  tredjepartsleverandørers egne rapporter om universell utforming og tilgjengelighet, utgjør disse et grunnlag for produksjonen av tilgjengelighetserklæringene du finner på denne siden.

Regelverk og krav til IKT-løsninger

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne.

Registrerte feil og mangler i tilgjengelighetserklæringene

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene slik at de er i henhold til kravene som foreligger. Tilgjengelighetserklæringene gjør rede for flere feil. Dette innebærer i all hovedsak feil med:

  • PDF-dokumenter kan ha feil og mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner. Feil korrigeres ved oppdateringer av innhold.
  • Tredjepartsløsninger kan ha mangler knyttet til universell utforming og tilgjengelighet. Alle leverandører lover utbedringer fortløpende.

Tilgjengelighetserklæring knyttet til nesna.kommune.no

Nesna kommune har tilgjengelighetserklæring for hovednettstedet og for innsynsløsningen med visning av postjournal og møtekalender. 

Tilgjengelighetserklæring for hovednettstedet nesna.kommune.no

Tilgjengelighetserklæring for innsynsløsning

Tilgjengelighetserklæringer for tredjepartsleverandører

Nesna folkebibliotek:

KS-Fiks:

Kontakt oss

Hilde V. Falch
Nettredaktør og ansvarlig for digitale tjenester
E-post

Ønsker du å komme med tilbakemeldinger på universell utforming og tilgjengelighet på kommunens nettsider, eller på sidene til noen av tredjepartsleverandørene våre?