Aktuelt

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Nesna kommune

Valget 2023 er godkjent, og for Nesna kommune viser valgstyrets valgprotokoll en valgdeltakelse på 64,72 % av innbyggerne.

Workshop for næringslivet om næringsvennlig kommune

Omstillingsprogrammet inviterer næringslivet i Nesna kommune til workshop om prosjektet næringsvennlig kommune (NVK) 27. september kl. 11:30-14:00.

Folkehelseuka 2023

Vår felles folkehelse handler om hvordan vi alle har det i hverdagen. Folkehelsen innebærer vår helse generelt, mestring, trivsel og livskvalitet.

Stor omtaksering av alle eiendommer i kommunen

Snart får du besøk i hagen din av mennesker i gule vester og med id kort. Alle eiendommer i Nesna kommune skal omtakseres.

Begrens spredning av kjempespringfrø

Planten kjempespringfrø er i rask spredning, også i Nesna kommune, og representerer et miljøproblem fordi den kan utkonkurrere og skygge ut andre planter.

Det er tid for å klippe hekker og busker

Det er ditt ansvar å klippe hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

Redusert åpningstid på legekontorets laboratorium

Grunnet  bemanningsutfordringer har laboratoriet ved legekontoret begrenset åpningstid i ukene 34 og 35.

Fugleinfluensa - Hva gjør du om du finner død fugl?

Det er påvist fugleinfluensa i Norge. Hva gjør du om du finner død fugl i Nesna kommune? Følg retningslinjer fra Mattilsynet og FHI.

Varsel om spyling av ledningsnettet

Hovedvannledninger knyttet til Nesna vannverk spyles rene mandag 26. juni kl. 23:00 til tirsdag 27. juni kl. 06:00.

Familievenner til de som trenger det

Er du og din familie nye i Nesna? Eller bodd her lenge, men dere har lite nettverk? Da trenger dere kanskje en familievenn?