Aktuelt

Status på gatelys rundt om i kommunen

Uteseksjonen i Nesna kommune jobber nå med utskiftning av pærer og utbedring av feil på gatelys.

Vellykket foreldrekveld om inkludering i skole- og barnehagemiljø

Onsdag den 16. november ble foresatte i skolen og barnehagen invitert på temakveld på skolen. Temakvelden ble arrangert i forbindelse med avslutningen av det toårige prosjektet for inkluderende skole- og barnehagemiljø.

Har du hjelpemidler som du ikke trenger?

Nesna kommune forsøker nå å få en oversikt over hjelpemidler som ikke er i bruk ute blant brukere.

Nasjonal egenberedskapsuke

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?

Velkommen til Nesna kommunes nye nettsider

Formålet med de nye nettsidene er å gjøre det enklere for innbyggere å finne kommunal og offentlig informasjon. Nettsidene ble lansert 25. oktober.

Produktivt dialogmøte om kvalitetsreformen for eldre

Onsdag 19. oktober ble det arrangert et dialogmøte i kommunestyresalen, der innbyggere i kommunen ble invitert til å dele sine innspill til kvalitetsreformen.

Fjerde dose koronavaksine

Det er nå mulig for personer over 65 år og personer i alderen 18-64 med underliggende sykdommer i Nesna kommune å få fjerde dose koronavaksine.

Skolerute 2022 -2023

Oversikt over ferie og fridager (inkludert planleggingsdager) for Nesnaskolen.