1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Koronavirus - status Nesna
  4. Ledige stillinger
  5. NAV ledige stillinger

23.03.2020

Høring: Alkoholpolitiske retningslinjer for Nesna kommune for perioden 2020-202…

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nesna kommune for perioden 2020-2024 er nå ute til høring. Retningslinjene er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og skal være et verktøy for å sikre...

Les mer...

27.02.2020

EIENDOMSSKATTELISTER 2020 - OFFENTLIG ETTERSYN

Med henvisning til eiendomsskatteloven § 15 legges skattelistene for Nesna kommune 2020 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2020 – 31.03.2020.   Kommunestyret vedtok i møte 18.12.2019 (sak 85/19) å skrive ut...

Les mer...

19.02.2020

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN MED PLANPROGRAM FOR UTVIDELSE A…

Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en detaljreguleringsplan for utvidelse av Husby hyttefelt på gnr/bnr.96/2 rett nordvest for Husby på Tomma. Det er skissert et planområde som inkluderer...

Les mer...

03.02.2020

Gebyrregulativ, havneregulativ og VA gebyrer 2020

  Gebyrer vedtatt i kommunens budsjett for 2020: VA gebyrer 2020 Havneregulativ 2020 gyldig fra 01 01 20 Gebyrregulativ 2020 gyldig fra 010120

Les mer...

20.01.2020

Kokepåbud opphørt for Einmoen vannverk

Kokevarsel for Einmoen vannverk er opphevet fra og med mandag 20.01.2020 Nesna kommune melder om at kokevarselet for Einmoen vannverk nå er opphevet. Det er tatt vannprøver av ledningsnettet på Einmoen torsdag...

Les mer...

27.03.2020

Koronavirus: Informasjon fra kriseledelsen 27.03.20

Smitten kommer stadig nærmere oss. Det er derfor viktig at vi holder god avstand, ikke går flere sammen og ta hensyn til hverandre. Nesna kommune har laget en side med informasjon...

Les mer...

27.03.2020

Koronavirus: Informasjon fra kriseledelsen 27.03.20

Smitten kommer stadig nærmere oss. Det er derfor viktig at vi holder god avstand, ikke går flere sammen og ta hensyn til hverandre. Nesna kommune har laget en side med informasjon...

Les mer...

27.03.2020

Koronavirus: Informasjon om tjenester fra hjemmetjenesten

Informasjon om tjenester fra hjemmetjenesten Norge er nå i fase hvor vi prøver å gjøre det vi kan for å begrense muligheten for smitte av covid-19 i samfunnet. Vi følger de...

Les mer...

25.03.2020

Koronavirus: Informasjon fra kriseledelsen 25.03.2020

Nesna kommune informerer Kommunens ledelse ved ordfører vil berømme innbyggerne for at de følger lokale og nasjonale råd. Det er en krevende tid vi er inne i og regjeringen har nylig...

Les mer...

24.03.2020

Koronavirus: Informasjon fra kriseledelsen 24.03.2020

Prøvetaking: Det er per nå ikke påvist Korona blant Nesna kommune sine innbyggere. Det er tatt i alt 14 prøver hvor 13 er negative og en venter vi på resultatet av.  Regjeringen...

Les mer...
next
prev

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv
Kunngjøringer og høringer
Legekontor
filarkiv
filarkiv
delegering
Koronavirus

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

ranaregionen tekst2

Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu