1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Koronavirus - status Nesna
  4. Ledige stillinger

29.11.2021

Høringsinnspill til endringer i buss og båtruter

Nordland fylkeskommune foreslår endringer i buss og båtruter og ber om høringsinnspill (det gjelder ikke ferger). Kommunikasjonsutvalget vil samordne og sende inn kommunens innspill. Hvis du har synspunkter, kan du sende...

Les mer...

24.11.2021

Kunngjøring om offentlig ettersyn av økonomiplan og årsbudsjett

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2022 - 2025 og årsbudsjett 2022 legges herved ut til offentlig ettersyn. Budsjett og økonomiplan skal behandles i kommunestyret 08.12.2021. Formannskapets forslag til økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett...

Les mer...

23.11.2021

Kunngjøring av søknad om ny akvakulturlokalitet ved Storvikneset, Handnesøya…

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:Søknad akvakultur i Nesna kommune i NordlandSøker: Mowi ASASøknaden gjelder: Etablering av ny akvakulturlokalitetSøkt...

Les mer...

10.11.2021

Aktivitetsstøtte for 2021 – Husk: snarlig søknadsfrist

Nesna kommune fordeler hvert år aktivitetsstøtte/kulturmidler til lokale lag og foreninger. Det må imidlertid søkes på fastlagte skjema, vedlagt fjorårets årsmelding, samt resultat og balanseregnskap. Aktivitetsstøtten kan tildeles faste aktiviteter slik...

Les mer...

02.11.2021

Aktiviteter på Havnestua, Nesna sykehjem

Aktivitetene er åpne for alle! Aktiviteter i november 2021: Hver tirsdag, formiddagskaffe kl.11-12.30 Torsdag 4/10-18/10, Bingo kl.16-18 Torsdag 11/10-25/10, Kaffekos/Åresalg Torsdag 11/10-25/10, «Håndspa» og kaffekos, 11.30-13 Onsdag 24/10, Lefsebaking, 11-14 Søndag 28/10, Adventskaffe, 16-18 Aktiteter...

Les mer...

01.12.2021

Nytt om koronavirus i Nesna kommune

De siste to ukene i november, har vi hatt enkelte smittetilfeller på Nesna,. Disse har alle kjent smittevei. Det er dermed ikke fare for smitteutbrudd i kommunen per i dag...

Les mer...

12.10.2021

Tilbud om tredje dose med vaksine mot Covid-19

Nesna kommune gir nå tilbud om en tredje dose vaksine mot Covid- 19 til alle innbyggere over 65 år.Husk: Det skal gå 6 måneder mellom andre og tredje dose. Ønsker...

Les mer...

09.06.2021

Vaksinering gjennom sommeren i Nesna kommune

Signaler fra myndighetene tilsier at Nesna kommune får økt mengde vaksiner i den perioden mange innbyggerne har ferie og kanskje på reise. Kriseledelsen har, sammen med kommunelegen, sett på hvordan...

Les mer...

01.03.2021

Vaksine mot Covid-19 til personer under 65 år i risikogrupper

  Vaksine mot Covid-19 til personer under 65 år i risikogrupper Nesna kommune ber alle innbyggere under 65 år i risikogrupper melde seg til vaksinering. Du kan melde deg til vaksinering ved å...

Les mer...

10.02.2021

Anbefalinger for å unngå spredning av mutert virus

    Nesnas innbyggere ha vært flinke til å følge smitteverntiltakene som er iverksatt og kommunen har unngått smitteutbrudd.   For å redusere risikoen for import og spredning av virus er det viktig at...

Les mer...
next
prev

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv
Kunngjøringer og høringer
Legekontor
filarkiv
filarkiv
Koronavirus

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

vn logo

Facebook logo

Logg inn