1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Ledige stillinger
  4. NAV ledige stillinger

Offentlig ettersyn av søknad om graving og deponer…

Statens vegvesen har søkt Fylkesmannen om tillatelse til mudring og sprengning ved Nesna fergekai, Nesna kommune.   Formålet med tiltaket er å sikre at større, dyptgående ferger kan...

Les mer...

Privat reguleringsplan, LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK…

LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA - Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning  Vi informerer om at det...

Les mer...

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN – Kommunedelplan for N…

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok Nesna kommunestyre i møte 01.02.2017 rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum - Sentrumsplanen. Vedtak og plandokumenter er tilgjengelig på...

Les mer...

Høring: Forskrift langtidsplass sykehjem

Nesna kommune har nå ute på høring ny forskrift for tildeling av langtidsplass på sykehjem. Høringsfristen er satt til 22. mai, og høringssvar kan sendes til...

Les mer...

Høring: Helse og omsorgsplan

Ny helse- og omsorgsplan er nå ute på høring - høringsfrist er satt til 23. mai. Planen finner du her: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/helse-og-omsorg/93-helse-og-omsorgsplan/file

Les mer...
next
prev

Arn Nesna278x136

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv

Fokus

ranaregionen vignett
ranaregionen tekst
Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu