Høring samfunnsdelen

  1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Ledige stillinger
  4. NAV ledige stillinger

17.11.2018

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN PLANID. 18…

Kommunestyret vedtok i møte 17.10.2018, saknr. 50/18 - Detaljreguleringsplan for Langsetvågen Industripark. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.   Som det fremgår av...

Les mer...

02.11.2018

KUNNGJØRING/OFFENTLIG INNSYN - Søknad om tillate…

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:   Søknad om akvakultur i Nesna kommune, Nordland Søker: Arctic Seafarm AS...

Les mer...

24.10.2018

KUNNGJØRING/OFFENTLIG INNSYN - Søknad om tillate…

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:   Søknad om akvakultur Nesna kommune Søker: Tomma Laks AS 864 596...

Les mer...

29.06.2018

Plandokument Trafikksikkerhetsplan

Nesna kommune er blitt Trafikksikker kommune". Plandokumentet "Trafikksikkerhetsplan for Nesna kommune" finner du her: Plandokument Trafikksikkerhetsplan for Nesna kommune 2018

Les mer...

28.04.2018

Høring samfunnsdelen av kommuneplan 2018-2030

Nesna kommune arbeider med ny strategisk plan. Den skal legge føringer for hva kommunen skal satse på og hvordan vi skal nå målene våre. I den...

Les mer...
next
prev

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv
Kunngjøringer og høringer
Legekontor
filarkiv
filarkiv
delegering

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

ranaregionen tekst2

Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu