Bestill time hos en saksbehandler i kommunen

Vi ønsker å gjøre kommunen mer tilgjengelig for publikum ved å gjøre innbyggere mer selvbetjente. Du kan nå gjøre timebestilling hos en saksbehandler eller ressursperson i kommunen.

I første omgang er det et utvalg saksbehandlere og ressurser som er tilgjengelig for booking. Dette antallet vil økes noe etter hvert.  

Book tid hos en saksbehandler

Hva skjer på Nesna?

Aktuelt

  • 06.06.2024 Sammen om et trygt og hyggelig uteliv i Nesna kommune
    Utelivsbransjen, politiet og Nesna kommune forbereder seg på årets sommersesong! De var nylig samlet til et bransjemøte for å bli enige om hvordan sammen skape gode rammer for årets sommersesong.
  • 31.05.2024 Har du spørsmål til plan? - Vi vil møte deg!
    Har du spørsmål knyttet til plansaker, arealplan, hvordan sende søknader eller kommuneplanen. En dag i uka er det mulighet for å stille innom og møte saksbehandler.
  • 24.05.2024 Det trengs nye meddommere
    Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn. Meddommere har en viktig funksjon når domstolene behandler og avgjør rettssaker. Det er nå nytt valg av meddommere og oppnevning av skjønnsmedlemmer.