1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Koronavirus - status Nesna
  4. Ledige stillinger

26.10.2021

Nye kompensajonsmidler for reiseliv

Nesna kommune har mottatt 936 000 kr til fordeling etter søknad fra bedriftene. Ordningen er søkbar gjennom regional forvaltning.  Målgruppe: Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge...

Les mer...

27.09.2021

Fastsetting av nye adresse-/vegnavn i Nesna kommune, lokal høring

Med hjemmel i matrikkellova og stadnamnlova har Nesna kommune vedtatt å starte navnesak for veger og områder i kommunen som ikke allerede er tildelt adressenavn. Formålet med arbeidet er å...

Les mer...

06.05.2021

Kunngjøring av søknad om ny akvakulturlokalitet i Labukta, Hugla, Nesna kommun…

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur i Nesna kommune i Nordland Søker: NorCod AS org. nr. 821...

Les mer...

09.03.2021

Varsel om igangsatt planarbeid for «Tomma steinbrudd»

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Tomma steinbrudd» i Nesna kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet...

Les mer...

06.01.2021

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Husby

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet i sak 56/20 vedtatt at forslag til detaljregulering for Husby, planid 182820170002, legges ut til høring og offentlig ettersyn i...

Les mer...

12.10.2021

Tilbud om tredje dose med vaksine mot Covid-19

Nesna kommune gir nå tilbud om en tredje dose vaksine mot Covid- 19 til alle innbyggere over 65 år. Ønsker du en tredje dose, kan du møte opp enten 19.november...

Les mer...

09.06.2021

Vaksinering gjennom sommeren i Nesna kommune

Signaler fra myndighetene tilsier at Nesna kommune får økt mengde vaksiner i den perioden mange innbyggerne har ferie og kanskje på reise. Kriseledelsen har, sammen med kommunelegen, sett på hvordan...

Les mer...

01.03.2021

Vaksine mot Covid-19 til personer under 65 år i risikogrupper

  Vaksine mot Covid-19 til personer under 65 år i risikogrupper Nesna kommune ber alle innbyggere under 65 år i risikogrupper melde seg til vaksinering. Du kan melde deg til vaksinering ved å...

Les mer...

10.02.2021

Anbefalinger for å unngå spredning av mutert virus

    Nesnas innbyggere ha vært flinke til å følge smitteverntiltakene som er iverksatt og kommunen har unngått smitteutbrudd.   For å redusere risikoen for import og spredning av virus er det viktig at...

Les mer...

26.01.2021

Nye anbefalinger etter smitteutbrudd på Østlandet

Nesna kommune har følgende oppfordring og anbefalinger etter smitteutbruddet på Østlandet.   Det er viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som er rammet av smitteutbruddet. Personer som de siste...

Les mer...
next
prev

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv
Kunngjøringer og høringer
Legekontor
filarkiv
filarkiv
Koronavirus

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

vn logo

Facebook logo

Logg inn