1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Koronavirus - status Nesna
  4. Ledige stillinger
  5. NAV ledige stillinger

06.05.2021

Kunngjøring av søknad om ny akvakulturlokalitet i Labukta, Hugla, Nesna kommun…

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur i Nesna kommune i Nordland Søker: NorCod AS org. nr. 821...

Les mer...

06.04.2021

Høring: Planprogram for samfunnsdelen

Nesna kommune varsler om planoppstart av ny kommuneplan. Planprogram for samfunnsdelen av kommuneplan legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jmf Lov om planlegging og byggesaksbehandling  §4-1. Høringsfrist er 19.05.2021, og...

Les mer...

09.03.2021

Varsel om igangsatt planarbeid for «Tomma steinbrudd»

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Tomma steinbrudd» i Nesna kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet...

Les mer...

06.01.2021

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Husby

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet i sak 56/20 vedtatt at forslag til detaljregulering for Husby, planid 182820170002, legges ut til høring og offentlig ettersyn i...

Les mer...

16.12.2020

Nesnastudenter - Årets navn i akademia

Studentene ved campus Nesna er kårets til Årets navn i akademia. - Det er en ære, jeg er utrolig glad og stolt, sier Kathrine Øines Dishington Johnsen som sammen med Nesnastudentene...

Les mer...

01.03.2021

Vaksine mot Covid-19 til personer under 65 år i risikogrupper

  Vaksine mot Covid-19 til personer under 65 år i risikogrupper Nesna kommune ber alle innbyggere under 65 år i risikogrupper melde seg til vaksinering. Du kan melde deg til vaksinering ved å...

Les mer...

10.02.2021

Anbefalinger for å unngå spredning av mutert virus

    Nesnas innbyggere ha vært flinke til å følge smitteverntiltakene som er iverksatt og kommunen har unngått smitteutbrudd.   For å redusere risikoen for import og spredning av virus er det viktig at...

Les mer...

26.01.2021

Nye anbefalinger etter smitteutbrudd på Østlandet

Nesna kommune har følgende oppfordring og anbefalinger etter smitteutbruddet på Østlandet.   Det er viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som er rammet av smitteutbruddet. Personer som de siste...

Les mer...

05.01.2021

Slik foregår vaksineringen i Nesna

Informasjon Nesna kommune er nå i gang med kartleggingsarbeidet for å skaffe seg en oversikt over hvem av kommunens innbyggere som ønsker å få koronavaksinen.På denne siden kan alle innbyggere over...

Les mer...

04.01.2021

Informasjon om koronavaksine til innbyggere i Nesna kommune

  Nesna kommune tilbyr vaksine til innbyggerne etter prioriteringsliste fra Folkehelseinstituttet. Vaksinen er gratis. Nesna kommune mottar de første vaksinene i uke 1 i januar 2021. Kommunen starter med vaksinasjon av beboere i sykehjem. Kommunen...

Les mer...
next
prev

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv
Kunngjøringer og høringer
Legekontor
filarkiv
filarkiv
delegering
Koronavirus

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

ranaregionen tekst2

Facebook logo

Logg inn