1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Ledige stillinger
  4. NAV ledige stillinger

Sakspapirer til møte i Administrasjonsutvalget 25…

Her finner du sakspapirer til møte i Administrasjonsutvalget 25.01.2017: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/politikk/administrasjonsutvalget/83-sakspapirer-til-administrasjonsutvalget-25-01-17/file

Les mer...

Sakspapirer til Formannskapsmøte 25.01.2017

Her finner du sakspapirer til møte i Formannskapet 25.01.17: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/politikk/formannskap/84-sakspapirer-til-formannskapet-25-01-17/file

Les mer...

PRESSEMELDING AD SALG AV LANGSETVÅGEN INDUSTRIOMRÅ…

Som utlyst i prospekt og senere skriv fra Nesna kommune var fristen for å inngi tilbud om kjøp av hele eller deler av Langsetvågen Industriområde satt...

Les mer...

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – Helgeland…

Kommunestyret har i møte 14.12.2016, sak 60/16, fattet følgende vedtak: ”Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Helgeland Lagune med plankart datert 12.02.2016 og...

Les mer...

Sakspapirer til kommunestyremøte 14. desember

Sakspapirene til kommunestyremøte onsdag 14. desember finner du her: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/politikk/kommunestyre/77-sakspapirer-til-kommunestyremote-14-12-16/file

Les mer...
next
prev

Arn Nesna278x136

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv

Fokus

Facebook logo

Logg inn