1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Koronavirus - status Nesna
  4. Ledige stillinger
  5. NAV ledige stillinger

24.11.2020

Høring; forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende …

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Nesna kommune er nå ute til høring. Forskriften er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven...

Les mer...

29.10.2020

Forslag til revidert forskrift om VA-gebyrer for Nesna kommune

            HØRINGSBREV - FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYERER FOR NESNA KOMMUNE 27.10.2020 SAMMENDRAG Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Nesna kommune gir regler for beregning og innbetaling av vann- og...

Les mer...

08.07.2020

Nye midler på næringsfondet

Covid -19 utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Nesna kommune har fått tildelt 1,1 millioner kr til kommunalt næringsfond for å sette kommunen i stand til...

Les mer...

25.06.2020

Kunngjøring av vedtatt planprogram - detaljregulering, utvidelse Husby hyttefel…

Formannskapet i Nesna har i møte 17.06.2020 fastsatt planprogram for utvidelse av Husby hyttefelt.   Planid: 1828 2019 001 Arkivsak: 19/863 Utvalgssak i formannskapet: 35/20   Vedtak: Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §...

Les mer...

16.06.2020

Oppdretskonsesjon Hjartøya, Tomma Laks - endring av utslipstillatelse

KUNNGJØRING I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Nesna kommune i Nordland Søker: Tomma Laks AS org. nr. 864596 592 Søknaden gjelder:...

Les mer...

11.11.2020

Bekreftet smitte i Nesna kommune

Krisestaben i Nesna kommune er onsdag 11. november gjort kjent med at det er èn smittet person på Nesna.Kommunen har kontroll på situasjonen, og det er ikke mistanke om ytterligere...

Les mer...

06.11.2020

Smittevernhensyn ved besøk hos legekontoret

Det er en økning i smitte i hele landet, også på Helgeland. Vi ønsker derfor å minne alle om å ta smittevernshensyn når dere kommer på legekontoret. Sprit hender før og etter...

Les mer...

03.11.2020

Covid-19: Oppdatering fra kriseledelsen 3. november

Det er økende smitte av covid-19 i regionen. Kommunen følger situasjonen nøye og vurderer tiltak forløpende. Nesna kommune ber arrangører vurdere å utsette eller avlyse sammenkomster og arrangementer som samler flere...

Les mer...

02.10.2020

Nye retningslinjer i forbindelse med besøk på Nesna sykehjem

Nye retningslinjer i forbindelse med besøk på Nesna sykehjem i forbindelse med Covid-19 Siden vi ikke har smittetilfeller i Nesna kommune per tiden har vi valgt å åpne mer for besøk...

Les mer...

18.09.2020

Covid-19: Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissympt…

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema med hva man skal gjøre om man har barn med nyoppståtte luftveissymptomer: 

Les mer...
next
prev

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv
Kunngjøringer og høringer
Legekontor
filarkiv
filarkiv
delegering
Koronavirus

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

ranaregionen tekst2

Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu