1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Ledige stillinger
  4. NAV ledige stillinger

16.03.2018

Høring Trafikksikkerhetsplan inkl. handlingsdel 20…

Trafikksikkerhetsplanen for Nesna kommune (Høringsutkast) legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med høringsfrist 11.05.2018. Tiltakene (Handlingsplan) som er foreslått vurderes som foreløpige og aktuelle tiltak bestemmes...

Les mer...

28.02.2018

EIENDOMSSKATTELISTER 2018 TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Nesna kommune 2018 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2018 – 31.03.2018.   Kommunestyret har i møte 13.12.2017 i...

Les mer...

27.02.2018

Vann- og avløpsgebyrer 2018

Vann- og avløpsgebyrer 2018 Kommunestyret har fattet følgende vedtak (Sak 5/18 av 21.2.2018): 1 Det vedtas 25 % fastgebyr andel for både vann og avløp hhv. Kr 1.403,-...

Les mer...

13.02.2018

Kunngjøring – oppheving av eldre detaljregulerings…

Det vises til tidligere annonsert varsel om planoppstart for formell oppheving av diverse eldre og utdaterte detaljreguleringsplaner på Nesna.   Kommunestyret fattet i møte 15.11.17 følgende vedtak: Det vises...

Les mer...

13.02.2018

Varsel om planoppstart og høring/offentlig ettersy…

Etter formannskapets vedtak i møte 31.01.18 varsles planoppstart for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030. I henhold til plan- og bygningslovens §11-12 og 11-13 legges forslag til planprogram ut på...

Les mer...
next
prev

Selvbetjening og innsyn

Legekontor
post2
plan2
kalender2
skjema
mer selvbetjening

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

ranaregionen tekst2

Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu