1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Ledige stillinger
  4. NAV ledige stillinger

EIENDOMSSKATTELISTER 2017 TIL OFFENTLIG ETTERSYN

EiendomsskattelisteR 2017 til offentlig ettersyn Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Nesna kommune 2017 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2017 – 31.03.2017. Kommunestyret har...

Les mer...

Frist for å søke barnehageplass 17.03

Frist for å søke barnehageplass i samtlige barnehager i kommunen er 17.03.17 Søknadsskjema fås i servicetorget, eller i de enkelte barnehagene. Søknad kan sendes den enkelte barnehage, eller...

Les mer...

Justering av gebyrer/avgifter for Plan og utviklin…

Kommunestyret i Nesna har i møte 14.12.2016 i sak 57/16 vedtatt justering av følgende gebyrer/avgifter for Plan og utvikling, gjeldende fra 1. januar 2017:                                                                                                                                             Gebyr med...

Les mer...

PRESSEMELDING AD SALG AV LANGSETVÅGEN INDUSTRIOMRÅ…

Som utlyst i prospekt og senere skriv fra Nesna kommune var fristen for å inngi tilbud om kjøp av hele eller deler av Langsetvågen Industriområde satt...

Les mer...

Sakspapirer til kommunestyremøte 14. desember

Sakspapirene til kommunestyremøte onsdag 14. desember finner du her: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/politikk/kommunestyre/77-sakspapirer-til-kommunestyremote-14-12-16/file

Les mer...
next
prev

Arn Nesna278x136

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv

Fokus

Facebook logo

Logg inn