1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Ledige stillinger
  4. NAV ledige stillinger

09.04.2018

REGULERINGSPLAN FOR LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NES…

Multiconsult varsler, på vegne av forslagsstillerne Mo industripark AS og Westcon AS, utvidelse av planområdet for pågående private detaljregulering av Langsetvågen industripark.   Bakgrunnen for endringen er at man...

Les mer...

22.03.2018

Høring Statens vegvesen- Hvor skal busskurene står…

Statens vegvesen har sendt høringsbrev til Nesna kommune (alle kommuner i Nordland). Det bes om innspill angående framtidig plassering av busskurer i Nesna kommune. Se gjerne på vedlagt...

Les mer...

16.03.2018

Høring Trafikksikkerhetsplan inkl. handlingsdel 20…

Trafikksikkerhetsplanen for Nesna kommune (Høringsutkast) legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med høringsfrist 11.05.2018. Tiltakene (Handlingsplan) som er foreslått vurderes som foreløpige og aktuelle tiltak bestemmes...

Les mer...

28.02.2018

EIENDOMSSKATTELISTER 2018 TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Nesna kommune 2018 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2018 – 31.03.2018.   Kommunestyret har i møte 13.12.2017 i...

Les mer...

27.02.2018

Vann- og avløpsgebyrer 2018

Vann- og avløpsgebyrer 2018 Kommunestyret har fattet følgende vedtak (Sak 5/18 av 21.2.2018): 1 Det vedtas 25 % fastgebyr andel for både vann og avløp hhv. Kr 1.403,-...

Les mer...
next
prev

Selvbetjening og innsyn

Legekontor
post2
plan2
kalender2
skjema
mer selvbetjening

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

ranaregionen tekst2

Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu