1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Koronavirus - status Nesna
  4. Ledige stillinger

14.01.2022

Nye kompensasjonsmidler Covid-19, runde 6

Nesna kommune har mottatt 304 000 kr til fordeling til lokale bedrifter som har hatt omsetningssvikt, tap eller ekstra kostnader i desember 2021. Målet for ordningen er å hjelpe bedrifter til...

Les mer...

15.12.2021

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Den nye tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for...

Les mer...

29.11.2021

Høringsinnspill til endringer i buss og båtruter

Nordland fylkeskommune foreslår endringer i buss og båtruter og ber om høringsinnspill (det gjelder ikke ferger). Kommunikasjonsutvalget vil samordne og sende inn kommunens innspill. Hvis du har synspunkter, kan du sende...

Les mer...

24.11.2021

Kunngjøring om offentlig ettersyn av økonomiplan og årsbudsjett

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2022 - 2025 og årsbudsjett 2022 legges herved ut til offentlig ettersyn. Budsjett og økonomiplan skal behandles i kommunestyret 08.12.2021. Formannskapets forslag til økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett...

Les mer...

10.11.2021

Aktivitetsstøtte for 2021 – Husk: snarlig søknadsfrist

Nesna kommune fordeler hvert år aktivitetsstøtte/kulturmidler til lokale lag og foreninger. Det må imidlertid søkes på fastlagte skjema, vedlagt fjorårets årsmelding, samt resultat og balanseregnskap. Aktivitetsstøtten kan tildeles faste aktiviteter slik...

Les mer...

01.12.2021

Nytt om koronavirus i Nesna kommune

  14. desember 2021: I Nesna kommune kan vi registrere 5 nye tilfeller av smittede med koronavirus så langt denne uken. Har du tegn på luftveisinfeksjon, eller tror du at du kan være...

Les mer...

12.10.2021

Tilbud om tredje dose med vaksine mot Covid-19

Nesna kommune gir nå tilbud om en tredje vaksine dose mot Covid- 19 til alle innbyggere mellom 18 - 65 med underliggende sykdommer (diabetes, hjerte/kar-sykdommer, alvorlig astma, fedme, immunsvikt).Vaksineringen foregår...

Les mer...

09.06.2021

Vaksinering gjennom sommeren i Nesna kommune

Signaler fra myndighetene tilsier at Nesna kommune får økt mengde vaksiner i den perioden mange innbyggerne har ferie og kanskje på reise. Kriseledelsen har, sammen med kommunelegen, sett på hvordan...

Les mer...

01.03.2021

Vaksine mot Covid-19 til personer under 65 år i risikogrupper

  Vaksine mot Covid-19 til personer under 65 år i risikogrupper Nesna kommune ber alle innbyggere under 65 år i risikogrupper melde seg til vaksinering. Du kan melde deg til vaksinering ved å...

Les mer...

10.02.2021

Anbefalinger for å unngå spredning av mutert virus

    Nesnas innbyggere ha vært flinke til å følge smitteverntiltakene som er iverksatt og kommunen har unngått smitteutbrudd.   For å redusere risikoen for import og spredning av virus er det viktig at...

Les mer...
next
prev

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
skjema
filarkiv
Kunngjøringer og høringer
Legekontor
filarkiv
filarkiv
Koronavirus

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

vn logo

Facebook logo

Logg inn