1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Ledige stillinger
  4. NAV ledige stillinger

Privat reguleringsplan, LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK…

LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA - Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning  Vi informerer om at det...

Les mer...

Privat reguleringsplan, LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK…

LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA - Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning  Vi informerer om at det...

Les mer...

VARSEL OM PLANOPPSTART – OPPHEVING AV ELDRE DETALJ…

Vedtak av rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum forutsetter hel eller delvis oppheving av flere utdaterte detaljreguleringsplaner. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles planoppstart for...

Les mer...

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN – Kommunedelplan for N…

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok Nesna kommunestyre i møte 01.02.2017 rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum - Sentrumsplanen. Vedtak og plandokumenter er tilgjengelig på...

Les mer...

Høring: Forskrift langtidsplass sykehjem

Nesna kommune har nå ute på høring ny forskrift for tildeling av langtidsplass på sykehjem. Høringsfristen er satt til 22. mai, og høringssvar kan sendes til...

Les mer...
next
prev

Arn Nesna278x136

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv

Fokus

ranaregionen vignett
ranaregionen tekst
Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu