1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Ledige stillinger
  4. NAV ledige stillinger

VARSEL OM PLANOPPSTART – OPPHEVING AV ELDRE DETALJ…

Vedtak av rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum forutsetter hel eller delvis oppheving av flere utdaterte detaljreguleringsplaner. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles planoppstart for...

Les mer...

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN – Kommunedelplan for N…

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok Nesna kommunestyre i møte 01.02.2017 rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum - Sentrumsplanen. Vedtak og plandokumenter er tilgjengelig på...

Les mer...

Høring: Forskrift langtidsplass sykehjem

Nesna kommune har nå ute på høring ny forskrift for tildeling av langtidsplass på sykehjem. Høringsfristen er satt til 22. mai, og høringssvar kan sendes til...

Les mer...

Høring: Helse og omsorgsplan

Ny helse- og omsorgsplan er nå ute på høring - høringsfrist er satt til 23. mai. Planen finner du her: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/helse-og-omsorg/93-helse-og-omsorgsplan/file

Les mer...

Søknad til offentlig ettersyn - Tomma laks

TOMMA LAKS – Søknad om arealendring ved eksisterende oppdrettslokalitet Nordbotnet

Les mer...
next
prev

Arn Nesna278x136

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv

Fokus

Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu