Har du spørsmål til plan? - Vi vil møte deg!

Har du spørsmål knyttet til plansaker, arealplan, hvordan sende søknader eller kommuneplanen. En dag i uka er det mulighet for å stille innom og møte saksbehandler.

Fra og med 3. juni 2024 åpner Nesna kommune for veiledning på kommunehuset ved de gamle banklokalene. Her kan du møte saksbehandler, og stille spørsmål innenfor plantema hver torsdag fra 10:00-16:00.

Tema vi kan svare på:

  • Eksisterende plansaker
  • Hvordan sende søknader/innspill
  • Kommuneplanen
  • Generelle planrelaterte spørsmål

Andre måter å nå oss på:

Vi har også åpent for spørsmål via telefon hverdager fra 10:00-14:00.
Tlf:  94 05 19 03

Dersom du har spørsmål som gjelder noen av de opplistede oppgavene, men ikke ønsker å ringe/møte fysisk så kan planavdelingen også kontaktes via postmottak@nesna.kommune.no. Her er det bare å merke e-posten med «spørsmål til plan».  Inkluder saksnummer (dersom du har fått tildelt dette) og navn på saken/området det gjelder.

OBS: Det vil være ferieavvikling 24. juni med oppstart igjen f.o.m 5. august.