Du er invitert til hagefest på mottaket

Beboere på Nesna mottak har tegnet og snekret ett års tid og nå inviterer de Nesna sin befolkning til hagefest på mottaket 30. april klokken 13:00. 

Mellom blokkene på Nesna mottak er det en stor gressplen. Den er ikke spesielt funksjonell og kan defineres som et litt dødt areal. Det ønsket beboerne på mottaket å gjøre noe med, og en arkitekt som på det tidspunktet bodde på mottaket ga seg til å tegne ulike hageinstallasjoner som paviljong, bord og benker.

I 2022 søkte samarbeidsutvalget Nesna kommune om tilskudd til å utvikle området og fikk 80 000 kr og mange godord til prosjektet fra et samlet kommunestyre. Nå er det meste på plass og da blir det fest!

Man sager over plank foran paviljong. - Klikk for stort bildeKonstruksjon: Det kappes, skrues og bygges fine konstruksjoner i uteområde ved Nesna mottak. Halvor Hilmersen

Sosial arena

– Vi bor jo her lenge og vi ønsket oss en sosial arena hvor vi kan møtes og være sammen ute, forteller leder av samarbeidsutvalget, Solomon.  – Vi mener det bidrar positivt til tilværelsen på et mottak hvor hverdagen er preget av venting og usikkerhet på livet videre. Så vi er veldig glade vi nå kan invitere hele Nesnas befolkning til hagefest til mottaket.

Aktivitet 

Like viktig som det ferdige produktet, er prosessen fram til ferdigstillelse. Prosjektet er fundert i samarbeidsutvalget ved mottaket. En av initiativtakerne var en arkitekt fra Colombia som gjennom involveringsarbeid fikk med seg andre beboere på å bestemme utformingen. En arbeidsgruppe utført det praktiske arbeidet sammen med ansatte ved mottaket. Her finner vi Abdulqadr Ayad og Ahmed Moso som er full gang med å bygge bord.

– Vi synes det er kjekt å ha noe å drive med og liker å arbeide med tre, forteller de. Sammen med andre frivillige har de bygd en flott paviljong, en rekke bord og det er også satt opp en rekke dyrkningskasser for urter, grønnsaker og liknende. 

Voksenopplæringen er også engasjert i byggingen av nytt uteområde for Nesna skole. Beboerne på mottaket er generelt en stor ressurs for Nesnasamfunnet.

Velkommen til hagefest

– Vi ønsker alle velkomne og inviterer til fest og sosialt samvær med litt mat og underholdning tirsdag 30.april , smiler arbeidslaget, før de går i gang igjen med arbeidet.

 

Bildet øverst i artikkelen: Arbeidslaget med dyktige karer, fra venstre Abdulqadr Ayad, Iwan Markevjch, Tor Erik Mehus og Ahmed Moso.