Aktuelt

Begrens spredning av kjempespringfrø

Planten kjempespringfrø er i rask spredning, også i Nesna kommune, og representerer et miljøproblem fordi den kan utkonkurrere og skygge ut andre planter.

Det er tid for å klippe hekker og busker

Det er ditt ansvar å klippe hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

Redusert åpningstid på legekontorets laboratorium

Grunnet  bemanningsutfordringer har laboratoriet ved legekontoret begrenset åpningstid i ukene 34 og 35.

Fugleinfluensa - Hva gjør du om du finner død fugl?

Det er påvist fugleinfluensa i Norge. Hva gjør du om du finner død fugl i Nesna kommune? Følg retningslinjer fra Mattilsynet og FHI.

Varsel om spyling av ledningsnettet

Hovedvannledninger knyttet til Nesna vannverk spyles rene mandag 26. juni kl. 23:00 til tirsdag 27. juni kl. 06:00.

Familievenner til de som trenger det

Er du og din familie nye i Nesna? Eller bodd her lenge, men dere har lite nettverk? Da trenger dere kanskje en familievenn?

Skolerute 2023/2024

Oversikt over ferie og fridager (inkludert planleggingsdager) for skoleåret 2023/2024 ved Nesnaskolen.

Har du en bolig til utleie for bosetting av flyktninger?

Kommunen bosetter flyktninger, og disse trenger flere boliger i vår kommune.

Nasjonal test av nødvarslingssystem på SMS

Onsdag 14. juni klokken 12:00 vil det bli sendt meldinger til alle mobiltelefoner i hele landet. Da testes nemlig Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Sommerjobb for ungdom: Sommeråpen ungdomsklubb og sommerspillskole

Er du en engasjert ungdom mellom 15-17 år som ønsker sommerjobb på Nesna?  Hjelp oss å arrangere ungdomsklubb og sommerspillskole!