Aktuelt

Nytt lavterskeltilbud for foreldre, barn og unge

Camilla Enga Andersen og Ranveig Lauritzen, jobber med prosjekt Familieteam, som er et forebyggende tiltak i Nesna kommune.  

På tide å søke barnehageplass

Nesna kommune har fire barnehager. Tre av disse befinner seg på tettstedet Nesna og en på Tomma. Søk plass for barnehageåret 2023/2024 i disse barnehagene via digitalt skjema nederst i saken.

Ønsker velkommen til åpning av nytt tiltak for eldre

Kommunalleder for helse og omsorg Gro Solbakken, Eldrerådsleder Ellen Mikalsen og leder for Nesna frivillighetssentral, Mariann Svellingen gleder seg til åpningen av Nesna kommunens nye tiltak for eldre, SeniorGleden.

Koronavaksinering for alle over 18 år

Det pågår fortsatt koronavaksinasjon i Nesna kommune. Det er mulig å få vaksine på bestemte dager på Helsestasjonen. 

Tid for å lese av vannmålere

Innbyggere i Nesna kommune som har vannmålere, må nå lese av disse.

En fet jul – uten fett i rør og sluk

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Rørene tettes. Dette gjelder både dine egne rør og alle andre kloakkførende rør.

En mer næringsvennlig kommune

Nesna kommune prioriterer næringsutvikling og har ambisjon om å bli enda mer næringsvennlig. Derfor starter kommunen nå prosjektet Næringsvennlig kommune, i samarbeid med omstillingsprogrammet i Nesna.

Status på gatelys rundt om i kommunen

Uteseksjonen i Nesna kommune jobber nå med utskiftning av pærer og utbedring av feil på gatelys.

Vellykket foreldrekveld om inkludering i skole- og barnehagemiljø

Onsdag den 16. november ble foresatte i skolen og barnehagen invitert på temakveld på skolen. Temakvelden ble arrangert i forbindelse med avslutningen av det toårige prosjektet for inkluderende skole- og barnehagemiljø.

Har du hjelpemidler som du ikke trenger?

Nesna kommune forsøker nå å få en oversikt over hjelpemidler som ikke er i bruk ute blant brukere.