Aktuelt

Ønsker velkommen til åpning av nytt tiltak for eldre

Kommunalleder for helse og omsorg Gro Solbakken, Eldrerådsleder Ellen Mikalsen og leder for Nesna frivillighetssentral, Mariann Svellingen gleder seg til åpningen av Nesna kommunens nye tiltak for eldre, SeniorGleden.

Tid for å lese av vannmålere

Innbyggere i Nesna kommune som har vannmålere, må nå lese av disse.

En mer næringsvennlig kommune

Nesna kommune prioriterer næringsutvikling og har ambisjon om å bli enda mer næringsvennlig. Derfor starter kommunen nå prosjektet Næringsvennlig kommune, i samarbeid med omstillingsprogrammet i Nesna.

Status på gatelys rundt om i kommunen

Uteseksjonen i Nesna kommune jobber nå med utskiftning av pærer og utbedring av feil på gatelys.

Vellykket foreldrekveld om inkludering i skole- og barnehagemiljø

Onsdag den 16. november ble foresatte i skolen og barnehagen invitert på temakveld på skolen. Temakvelden ble arrangert i forbindelse med avslutningen av det toårige prosjektet for inkluderende skole- og barnehagemiljø.

Har du hjelpemidler som du ikke trenger?

Nesna kommune forsøker nå å få en oversikt over hjelpemidler som ikke er i bruk ute blant brukere.

Nasjonal egenberedskapsuke

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?

Velkommen til Nesna kommunes nye nettsider

Formålet med de nye nettsidene er å gjøre det enklere for innbyggere å finne kommunal og offentlig informasjon. Nettsidene ble lansert 25. oktober.

Produktivt dialogmøte om kvalitetsreformen for eldre

Onsdag 19. oktober ble det arrangert et dialogmøte i kommunestyresalen, der innbyggere i kommunen ble invitert til å dele sine innspill til kvalitetsreformen.

Skolerute 2022/2023

Oversikt over ferie og fridager (inkludert planleggingsdager) for Nesnaskolen.