Alle søknader og skjema

Her finner du Nesna kommunes samlede utvalg av digitale søknader og selvbetjening på nett.

Barnehagesøknader

Helse, omsorg og velferd - Samlede søknader

Musikk- og kulturskole

Plan, bygg og eiendom - Søknader

Salg, servering og skjenking - Søknader