Alle søknader og skjema

Her finner du Nesna kommunes samlede utvalg av digitale søknader og selvbetjening på nett.

Barnehagesøknader

Søknader innen helse, omsorg og velferd

Musikk- og kulturskole

Plan, bygg og eiendom - Søknader

Salg, servering og skjenking - Søknader