Aktuelt

Nominer din favoritt til kulturprisen 2024!

Hvert år i mai, deler Nesna kommune ut den kommunale kulturprisen. Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon og motivasjon for kulturarbeidere i kommunen. Nå kan du sende inn din nominasjon.

Bli med på kartleggingsundersøkelse om aldersvennlige boliger og omsorgsboliger

I forbindelse med prosjekt fremtidens omsorgsboliger, aldersvennlige boliger og bomiljø, spør vi alle innbyggere som er 55 år eller eldre om å delta i en spørreundersøkelse om temaet.

Etablerer demenskor på Nesna

Nesna kulturskole tar nå initiativ til et lavterskeltilbud der sangere med demens og lignende helseutfordringer kan møtes for sang og hyggelig sosialt samvær.

Læringsnettverk i helse og omsorgssektoren - forbedringskunnskap og metode.

Fredag 22. mars var det samling i læringsnettverket som er et samarbeid mellom Nesna kommune,  Akershus universitetssykehus og RKKYH Studiesenter.

Skolerute 2024-2025

Oversikt over ferie og fridager (inkludert planleggingsdager) for skoleåret 2024/2025 ved Nesnaskolen.

Prosess startet for utforming av nytt ordførerkjede for Nesna kommune

Det er nå politisk satt av midler til utforming og innkjøp av ordførerkjede for Nesna kommune. Nå kan du gi dine innspill på hvilke symboler og elementer kjedet skal bestå av.

Tiltak iverksettes grunnet ekstremværet

Skole, kommunal barnehage, voksenopplæring og kulturskole stenges torsdag 1. februar.

Tid for avlesing av vannmålere - Ny SMS-løsning

Dersom du har vannmåler, kan du nå sende inn avlesingen via SMS. Mottar du SMS angående vannmåling, skal du svare på denne med avlest målerstand.

Uten fett i rør og sluk - vis fettvett!

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Rørene tettes. Dette gjelder både dine egne rør og alle andre kloakkførende rør.

Ny dato for koronavaksinering

Det er tid for høstens koronavaksine for personer i aldersgruppen 65 år og eldre, personer i aldersgruppen 18-64 som inngår i risikogruppe og ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. Datoer settes opp fortløpende.