Aktuelt

Fosterhjemsrådgiver - Fosterhjem Helgeland - Ledig stilling

Fosterhjem Helgeland har ledig 100 % fast stilling som fosterhjemsrådgiver. Fosterhjem Helgeland er en interkommunal tjeneste for kommunene Rana, Lurøy, Nesna, Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Skolerute 2023/2024

Oversikt over ferie og fridager (inkludert planleggingsdager) for skoleåret 2023/2024 ved Nesnaskolen.

Nasjonal test av nødvarslingssystem på SMS

Onsdag 14. juni klokken 12:00 vil det bli sendt meldinger til alle mobiltelefoner i hele landet. Da testes nemlig Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Sommerjobb for ungdom: Sommeråpen ungdomsklubb og sommerspillskole

Er du en engasjert ungdom mellom 15-17 år som ønsker sommerjobb på Nesna?  Hjelp oss å arrangere ungdomsklubb og sommerspillskole!

Nyansatt kommunalleder for oppvekst, kultur og familie

I august får Nesna kommune en ny kommunalleder for oppvekst, kultur og familie, nemlig lofotværingen Tore H. Wetting. 

Bedrift satser på oppdrett av torsk i Nesna kommune

Norcod er nå i gang med oppdrett av torsk i Nesna, nærmere bestemt i Labukta nord for Hugløy.

Tilstand på veier og gatelys i Nesna kommune

Det er gjennom det siste halve året meldt inn en god del feil og mangler på veinett og på gatelys i kommunen. Noe av dette utbedres nå, mens større utskiftelser av utstyr og store forbedringer av vei må vente noe.

Nytt: Bestill time hos en saksbehandler i kommunen

Som en ny funksjon på den kommunale nettsiden, lanseres nå muligheten for at innbyggere selv skal kunne gjøre en timebestilling hos en saksbehandler eller ressursperson i kommunen.

Husk generelt bålforbud - vis varsomhet!

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Nominasjoner til Kulturprisen 2023

Hvert år i mai, deler Nesna kommune ut den kommunale kulturprisen. Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon og motivasjon for kulturarbeidere i kommunen.