Aktuelt

Tid for å lese av vannmålere

Innbyggere i Nesna kommune som har vannmålere, må nå lese av disse.

Koronavaksinering for alle i alderen 18-64 uten underliggende risiko

Det er nå mulig å få fjerde dose koronavaksine for alle innbyggere i Nesna kommune over 18 uten underliggende risiko.

En fet jul – uten fett i rør og sluk

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Rørene tettes. Dette gjelder både dine egne rør og alle andre kloakkførende rør.

En mer næringsvennlig kommune

Nesna kommune prioriterer næringsutvikling og har ambisjon om å bli enda mer næringsvennlig. Derfor starter kommunen nå prosjektet Næringsvennlig kommune, i samarbeid med omstillingsprogrammet i Nesna.

Status på gatelys rundt om i kommunen

Uteseksjonen i Nesna kommune jobber nå med utskiftning av pærer og utbedring av feil på gatelys.

Vellykket foreldrekveld om inkludering i skole- og barnehagemiljø

Onsdag den 16. november ble foresatte i skolen og barnehagen invitert på temakveld på skolen. Temakvelden ble arrangert i forbindelse med avslutningen av det toårige prosjektet for inkluderende skole- og barnehagemiljø.

Har du hjelpemidler som du ikke trenger?

Nesna kommune forsøker nå å få en oversikt over hjelpemidler som ikke er i bruk ute blant brukere.

Nasjonal egenberedskapsuke

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?

Velkommen til Nesna kommunes nye nettsider

Formålet med de nye nettsidene er å gjøre det enklere for innbyggere å finne kommunal og offentlig informasjon. Nettsidene ble lansert 25. oktober.

Produktivt dialogmøte om kvalitetsreformen for eldre

Onsdag 19. oktober ble det arrangert et dialogmøte i kommunestyresalen, der innbyggere i kommunen ble invitert til å dele sine innspill til kvalitetsreformen.