Læringsnettverk i helse og omsorgssektoren - forbedringskunnskap og metode.

Fredag 22. mars var det samling i læringsnettverket som er et samarbeid mellom Nesna kommune,  Akershus universitetssykehus og RKKYH Studiesenter.

Nesna kommune ved helse- og omsorgssektoren samarbeider med Akershus universitetssykehus og RKKYH Studiesenter og har et læringsnettverk med formål at flere av de ansatte i helse- og omsorgssektoren kan lære og ta i bruk systematisk forbedringsmetode i pasient- og brukerrettet arbeid. Denne metoden er kunnskapsbasert og bygger på Demings forbedringsmodell, som er anbefalt å bruke i nasjonal strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7.  

Nesna kommune deltar med tre forbedringsteam som representerer sykehjemmet, hjemmetjenesten og mestringssenteret og Herøy kommune deltar med et forbedringsteam.  Eget forbedringsarbeid er en sentral del av opplæringen.