Om Nesna

Nesna er en kommune på Helgeland i Nordland. Kommunen har det meste; utdanning, kultur, friluftsliv, industri og landbruk. Her finner du det gode liv!

Kommunen består av tettstedet Nesna, samt Nesnaøyene Hugla, Handnesøya og Tomma. Nesna kommune ligger i midt i smørøyet mellom byene Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen, med kun en knapp times reisetid. Alle tre byene har flyplass.

Kystriksveien (fylkesvei 17) passerer gjennom kommunen. Mellom Nesna og Nesnaøyene er det fergesamband og Hurtigruten har anløp. I tillegg er det anløp av hurtigbåt og regionpendel.

Tjenester

Nesna har barne- og ungdomsskole, og det er svært god barnehagedekning i kommunen med hele fire barnehager. På tettstedet finner du blant annet legekontor, tannlege, sykehjem og mottak for flyktninger.

Næring og arbeidsliv

Nesna kommune har tradisjonelt vært en landbrukskommune, men i dag finner vi i et variert næringsliv innen blant annet industri, fiskeindustri, utdanning og offentlig forvaltning.  

Nesna har et lite og kompakt kommunesentrum med butikker og servicetilbud. Nesna tilbyr utdanning fra barnehage til høyere utdanning. Nesna har en privat videregående skole (KVN). I tillegg finner vi Nord universitet, som tilbyr relevante utdanninger til regionen. 

Nesnaøyene framstår som perler på Helgelandskysten og er godt besøkt av turister og hyttefolk. Campingen på Nesna er åpen hele året og tilbyr hytter, leiligheter/rom og til og med Nord Norges største utendørs vannsklie!

Kultur og fritid

Nesna kaller seg kunnskaps- og kulturkommunen på Helgeland - og det er ikke uten grunn. Kommunen ar mange kulturaktiviteter. Det arrangeres konserter, teater og foredrag månedlig. Kommunens distriktsmusikere og en stor musikk- og kulturskole gir voksne og barn rike muligheter til å utvikle sine musikalske sider.

Nesna har svært mange lokale lag og foreninger så det er stor bredde på aktivitetsnivået. Det er kanskje det som gjør kommunen så unik; Man kan velge og vrake i aktiviteter!

Det pulserende miljøet rommer fastboende, studenter og mennesker fra andre nasjoner; noe som en vanligvis finner i mer urbane strøk, gjør seg gjeldende på et lite sted som Nesna.

Vi kjæm fra overalt, men vi kjæm fra Nesna!

Med nærhet til både Helgelands øyrike og mytiske fjell, har innbyggere rike muligheter til en aktiv fritid med mange naturopplevelser.

Sitatet "Vi kjæm fra overalt, men vi kjæm fra Nesna!" er hentet fra distriktsmusiker Espen Alvims egenskrevne musikal, Kampen om Nesna.

Vil du vite mer?

Vil du flytte til Nesna, eller bare lære mer om vår vakre kommune? #velgnesna

VelgNesna.no