Det trengs nye meddommere

Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn. Meddommere har en viktig funksjon når domstolene behandler og avgjør rettssaker. Det er nå nytt valg av meddommere og oppnevning av skjønnsmedlemmer.

Nesna kommune oppfordrer allmenheten til å foreslå kandidater. 

Meddommere deltar i straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene, og bidrar til å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. Meddommere i jordskifterettene kan delta i behandlingen av rettsfastsettende eller rettsendrede saker som gjelder fast eiendom. Meddommerne bidrar til å sikre den demokratiske forankringen for domstolenes arbeid, og bygger opp under domstolenes tillit i samfunnet.

Les mer om hva en meddommer er

I hvert fylke skal det velges et felles utvalg av skjønnsmedlemmer til lagmannsrettene, tingrettene og jordskifterettene, jf. skjønnsprosessloven § 14. Valgperioden er den samme som for meddommere, 1. januar 2025 – 31. desember 2028. 

Vi oppfordrer alle, uansett alder, bakgrunn eller kjønn om å vise interesse for et meddommerverv. Spesielt oppfordres unge til å melde seg.

 

____________

Nye meddommere foreslås til postmottak@nesna.kommune.no
Eller til Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna.

____________