Tid for avlesing av vannmålere - Ny SMS-løsning

Dersom du har vannmåler, kan du nå sende inn avlesingen via SMS. Mottar du SMS angående vannmåling, skal du svare på denne med avlest målerstand.

Det er nå til for å avlese vannmåleren. Mange abonnenter har etterspurt en løsning der avlest forbruk kan leveres digitalt. Derfor tar Nesna kommune i år i bruk en SMS-løsning som benyttes av veldig mange kommuner.

Du svarer på utsendt SMS

Vi har sendt ut en SMS til alle abonnentene med vannmåler der vi ber om at måleren avleses. Når du svarer på denne meldingen med din avleste målerstand, registreres forbruket på ditt abonnement.  Etter dette får du en ny SMS med siste års forbruk beregnet. 

Ditt målernummer er avsender

Utsendt SMS kommer med et langt nummer som avsender -  dette er ditt målernummer. 
Løsningen sparer kostnader og forenkler arbeidet med vannmålerne. Vi ber håper flest mulig benytter denne løsningen.

Målerkort på papir

Kunder som  av ulike grunner ikke ønsker å bruke den nye løsningen, kan ta kontakt med kommunens servicetorg og be om å få tilsendt målerkort på papir.