Prosess startet for utforming av nytt ordførerkjede for Nesna kommune

Det er nå politisk satt av midler til utforming og innkjøp av ordførerkjede for Nesna kommune. Nå kan du gi dine innspill på hvilke symboler og elementer kjedet skal bestå av.

Ordfører Hanne Davidsen ønsker innbyggeres innspill på hva et nytt ordførerkjede bør inneholde av elementer knyttet til lokal identitet og symbolbruk. Ordførerkjedet skal si noe om hva kommunen er og hva kommunen står for.

Tidsfrist for innspill er 15. mars, da det i etterkant av dette startes en intern prosess for å arbeide med videre utforming av kjedet i samarbeid med gullsmed. Det skal tas stilling til valg av metall, bruk av emalje og farger.

Send dine innspill om ordførerkjedet til postmottak@nesna.kommune.no, eller til Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna.