Tiltak iverksettes grunnet ekstremværet

Skole, kommunal barnehage, voksenopplæring og kulturskole stenges torsdag 1. februar.

Grunnet ekstremværet “Ingunn” stenges skole, voksenopplæring og Nesna barnehage 1. februar. 

I tillegg heves beredskapen på legevakt og hjemmetjeneste.

 • Det er fare for skade på bygninger og infrastruktur.  
 • Fergeforbindelse Nesna-Levang og Nesna-Nesnaøyene vil være stengt frem til formiddagen 1. februar.
 • Prognoser tilsier at FV17 over Sjonfjellet kan bli stengt natt til 1. februar.
 • Det vil bli satt opp omkjøring rundt Nesna kirke. Dette grunnet løse takplater. Omkjøring vil bli skiltet.
 • Det må påregnes lengre feilrettingstid ved eventuelt strømbrudd og utfall av e-kom.

 

Generelle anbefalinger til befolkningen i Nordland fra statsforvalteren:

 • Hold dere inne
 • Følg råd fra beredskapsmyndigheter
 • Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no)
 • Følg råd og sjekk status fra transportaktører
 • Gjør hjemmet klar for et mulig lengre strømbrudd
 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører
 • Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen
 • På forhånd vurder tiltak for å begrense skade