Sammen på tjenestenivå

På dette nivået finner du ut hvordan de ulike tjenestene samarbeider til det beste for barn, unge, gravide og familier. 

Nesna kommune syns det er viktig å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenester som jobber med barn, unge, gravide og familier. Dette fordi vi skal kunne gi et godt tilbud så tidlig som mulig. Her finner du en oversikt over de forskjellige tjenestene, veiledere fra staten, verktøy, tjenesters handlingsplaner og tverrfaglige møter mellom de ulike tjenestene.