Jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen har som mål å gi alle gravide et faglig og trygghetsskapende tilbud.

Jordmortjenesten er en del av Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Nesna.

Fastlege eller jordmor - valget er ditt

Du bestemmer selv om du vil gå til jordmor, lege eller begge deler. Vi følger de anbefalte retningslinjene fra Helsedirektoratet angående antall kontroller. I tillegg til at kontrollene skal sikre god medisinsk oppfølging, skal det også være rom for at du kan ta opp ting du har på hjertet. Vi bruker telefontolk ved behov.

Jordmortjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og skal være et lavterskeltilbud for alle kvinner i fertil alder.

Du kan blant annet spørre jordmor om:

 • Prevensjon
 • Seksuell helse
 • Familieplanlegging
 • Ernæring og livsstil
 • Vold og seksuelle overgrep
 • Svangerskap
 • Fødsel
 • Det nyfødte barnet
 • Amming
 • Barseltid
 • Abort

Jordmortjenesten samarbeider med legetjenesten, helsesykepleiere, spesialisthelsetjenesten, familietjenesten og NAV.

Tjenesten reguleres av nasjonale og faglige retningslinjer:

Kontakt oss

Jordmor Elin Hestnes er tilstede på torsdager 08:30 – 15:30.

Time kan bestilles på telefon 750 67 223
-  eller via helsestasjonen på 750 67 220