Barnevern

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge har en trygg oppvekst og får nødvendig hjelp og omsorg. Barneverntjenesten arbeider for å hjelpe barn og familier til å få en bedre hverdag.

Ønsker du å sende oss en sms, gjør du det til barnevernleder på telefon 90281647
Står du i en akutt situasjon? Ring barnevernvakta på telefon 75074100.

Kontakt oss

Heidi Lyng Hansen
Barnevernsleder
E-post
Mobil 90 28 16 47
Lene Sollund
Barnevernskonsulent
E-post
Mobil 94 87 52 25
Cecilia Larsen Ruså
Barnevernskonsulent
E-post
Mobil 94 15 96 89

Adresse

Besøksadresse:
2. etasje i kommunehuset
Movegen 24
8700 Nesna

Postadresse:
Barneverntjenesten i Nesna
Movegen 24
8700 Nesna

Sensitiv informasjon må ikke sendes på epost!