Barnevern

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge har en trygg oppvekst og får nødvendig hjelp og omsorg. Barneverntjenesten arbeider for å hjelpe barn og familier til å få en bedre hverdag.

Ønsker du å sende oss en sms, gjør du det til barnevernsleder på 47766056.

Står du i en akutt situasjon? Ring barnevernvakta på telefon 75074100.

Kontakt oss

Eileen Cathrine Ravdal
Barnevernsleder
E-post
Mobil 47 76 60 56
Heidi Lyng Hansen
Saksbehandler
E-post
Mobil 90 28 16 47
Hanna Samuelsen
E-post
Mobil 94 87 52 25

Adresse

Besøksadresse:
2. etasje i kommunehuset
Movegen 24
8700 Nesna

Postadresse:
Barneverntjenesten i Nesna
Movegen 24
8700 Nesna

Sensitiv informasjon må ikke sendes på epost!

Vakttelefon utenom arbeidstid:
75 07 41 00