Sammen for barn og unge i Nesna - Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Sammen for barn og unge, er Nesna kommunes modell for å forsikre at vi sammen jobber nivåbasert for å avdekke og følge opp gravide, barn, unge og familier.

Det skal være trygt og godt for barn og ungdommer å vokse opp i Nesna kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. Da er det viktig å vite hvordan vi skal samarbeide for å hjelpe de som trenger det. 

Modellen skal sikre at rett hjelp gis til rett tid. 

Kontakt oss

Ranveig Lauritzen
Familieveileder - Teamleder
E-post
Mobil 90 40 21 28