Nesna frivilligsentral

Nesna frivilligsentral ønsker å legge til rette for frivilligheten blant innbyggerne i Nesna kommune. 

Hvem er vi og hva gjør vi?

Frivilligsentralen skal være et sted å ta kontakt om du ønsker hjelp til noe, eller om du  ønsker å hjelpe.  Slik skal frivilligsentralen være en  møteplass ut fra lokale forutsetninger og behov. Alle er velkommen til å delta på sosiale arrangement i regi av frivilligsentralen.

Tilbud om ledsager

Frivilligsentralen har tilbud om ledsager (følge til lege, tannlege osv.), så hjemmetjenesten benytter seg av dette. Etterspørselen etter ledsager har økt det siste året. Vi har en avtale med Nesna Taxi, der frivillige stiller opp med kjøring til lege, tannlege og fotpleier om drosje ikke er tilgjengelig (Nesna taxi tar kontakt). Det siste året har det ikke vært mulig å gjennomføre en del av de faste aktivitetene vi har hatt, men en til en hjelp og støtte har økt. 

Frivilligsentralen har også et samarbeid med NAV, der frivilligsentralen er behjelpelig når det er aktivitetsplikt. 

Natteravnene

Natteravnene har sin base på frivilligsentralen. Der er alt av utstyr de trenger. Frivilligsentralen lager lister over de som vil gå natteravn.

BUA

Frivilligsentralen har ansvar for BUA Nesna,  BUA er et konsept der man kan låne sport og fritidsutstyr gratis (som et bibliotek for fritidsutstyr). Etterspørselen etter utstyr har øker stadig.

Bua på Facebook

Vi trenger alltid flere frivillige!

Utfordringen for frivilligsentralen kan noen ganger være å få tak i frivillige. Vil du bidra? Kontakt oss!

Logo, Nesna frivilligsentral - Klikk for stort bilde


Kontaktinformasjon
Nesna frivilligsentral
"Vårres plass"
Moveien 7 
Postadresse: Nesna kommune, postmottak, 8700 Nesna

 

Epost: post@nesna.frivilligsentral.no
Telefon: 48240529

Følg oss på Facebook!