Helsestasjon

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er tilbud til alle barn og unge fra 0-20 år, samt deres omsorgspersoner. Tilbudet består av helsestasjon og skolehelsetjeneste, samt helsestasjon for ungdom.  Det tilbys også tjenester til flyktninger.

Helsestasjonen arbeider helsefremmende og forebyggende. Dette gjelder både med fysisk og psykisk helse og sosiale forhold. Tilbudet består av veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og henvisning ved behov.

Formålet med helsestasjon og skolehelsetjenesten er:

  • å fremme psykisk og fysisk helse
  • å fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • å forebygge sykdommer og skade
  • å utjevne sosiale helseforskjeller
  • å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt

Vi tilbyr

Kontakt oss

Birgit Sivertsen Holmen
Ledende helsesykepleier
E-post
Hanne Trøbak
Helsesykepleier
E-post
Therese Dalsbø
Fungerende helsesykepleier
E-post

Besøksadresse
Nesna helsestasjon 
Tidligere legekontoret, kommunehuset

Åpningstid
Klokka 08:30 til 15:30