Sammen på kommunenivå

På dette nivået finner du statlige føringer, forskrifter, rundskriv og kommunale føringer. 

Nesna kommune har ansvar for å gi gode tjenester til innbyggerne. Det finnes nasjonale lover, føringer og retningslinjer kommunen kan og må forholde seg til. 

En grunntanke for barns oppvekst er at barn har rettigheter som menneske. Dette står nedfelt i FN’s Barnekonvensjon. Konvensjonen skal sikre at alle barn har rett på spesiell beskyttelse frem til de er 18 år.  

Les FNs Barnekonvensjon