FAU

FAU er foreldrerådet (alle foreldrene på skolen) sitt arbeidsutvalg.

Alle klassene skal være representert i arbeidsutvalget, og her på Nesna er det to medlemmer fra hver klasse. FAU skal på vegne av foreldrene jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven).

Representantene i FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG) nevner blant annet disse som eksempler på typiske arbeidsoppgaver for FAU:

  • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem
  • Samarbeide med elevrådet, rektor og lærerne
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, inneklima, ordensreglement, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig

FAU stiller med to foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget. FAU-lederen er den ene representanten.

Foreldrekontakter per klasse skoleåret 2022/2023:

1. klasse:
Jonas Jakobsen (2 år) | jonais_88@hotmail.no | 950 71 385
Iris Mehus (1 år) | iamehus@gmail.com | 474 15 229

2. klasse:
Ingvild Sivertsen (2 år) | ingvild_s@hotmail.com | 917 54 447
Heidi Lyng Hansen (1 år) | heidilynghansen@hotmail.com | 908 58 902

3. klasse:
Hanne Marte Remhaug (1 år) | remhaug90@gmail.com | 473 31 259
Pia Søreng Strand (2 år) |  piasoreng@nesna.kommune.no | 950 66 261

4. klasse:
Iris Mehus (2 år) | iamehus@gmail.com | 474 15 229
Ingvild Sivertsen (1 år) |  ingvild_s@hotmail.com | 917 54 447

5. klasse:
Monica Beate Øwre Strand (2 år) | monicabeate@hotmail.com | 977 07 088
Emmelin Lyngås (1 år) |  emmelin90@hotmail.com | 958 17 995

6. klasse:
Elin Fagervik (2 år) | elin.fagervik@gmail.com | 908 66 998
Morten Holmen (1 år) | mortenholmen@hotmail.com | 917 55 273

7. klasse:
Maria Thomassen (2 år) | xmaria@live.no | 482 64 286
Hilde Høyrem (1 år) |  hilde@e-prod.no | 957 64 192

8. klasse:
Marit Hammer (1 år) | marit.hammer@hotmail.com | 482 74 381
Heidi Hvidsten (2 år) | heidibje@hotmail.com | 918 54 821

9. klasse:
Kjersti Paulsen (1 år) | kjerstitherese5@gmail.com | 472 69 813
Karine H. Nordby (2 år) | karinenordby@hotmail.com | 936 28 972

10. klasse:
Ronny Mehus | ronnymehus@gmail.com | 900 51 862
Ragnar Rølvåg | ragrol@nesnaskolen.no | 412 04 112