Kunngjøring av søknad om ny akvakulturkonsesjon ved Sandvika, Tomma, Nesna kommune

Kunngjøring av oppdrettskonsesjon, Sandvika, Tomma.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

  • Søknad akvakultur i Nesna kommune i Nordland
  • Søker: Kime Akva AS org.nr. 925 155 748
  • Søknaden gjelder: Ny lokalitet
  • Søkt størrelse: 3600 tonn MTB
  • Lokalitet: Sandvika, Tomma

Koordinater:

  • Midtpunkt anlegg N 66º17,566` Ø 12º53,571`
  • Midtpunkt fôringsflåte N 66º17,431` Ø 12º53,803`

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 4 uker fra denne kunngjøringen.

Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna, tlf. 75067000, postmottak@nesna.kommune.no