Kunngjøring av oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Langsetvågen industripark

Norconsult varsler på vegne av Westcon Helgeland AS oppstart av arbeid med å detaljregulere et næringsområde ved Langset og Skarberget i Nesna kommune.

Det planlegges å sprenge ned deler av Skarberget, og fylle ut Engentjønna for å kunne etablere et område for lagring og montasje av vindturbiner for havvind.
Det skal anlegges kaifront for mottak av turbindeler.

Det inviteres til åpent møte i kommunestyresalen 15.september 2022 kl 18-20. Der er det mulig å komme med spørsmål og innspill.