Kunngjøringer og høringer

Innspill til navn og skrivemåte av navneleddet Skeiv-, Skjeiv-, Skjef-, Skjæf-

Nesna kommune ønsker innspill til skrivemåten av navneleddet Skeiv-, Skjeiv-, Skjef-, Skjæf-.

Søk tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

UDI har nå åpnet for søknader til aktiviteter for barn og unge i asylmottak. Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og ikke-fortjenestebaserte virksomheter kan sende inn søknad.

Samfunnsdelen av kommuneplanen - Offentlig ettersyn og høring

Nesna Kommune har lagt ut  samfunnsdelen av kommuneplan på offentlig ettersyn og høring. Innspill sendes postmottak@nesna.kommune.no innen 1. februar 2023.

Offentlig ettersyn av formannskapets forslag til økonomiplan for 2023-2026

Budsjettforslag fra formannskapet, nå ute til offentlig ettersyn.

Offentlig høring – lokal renovasjonsforskrift HAF-kommunene

Forslag til endret renovasjonsforskrift for kommune tilsluttet Helgeland Avfallsforedling IKS legges her ut på høring og offentlig ettersyn.

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen nå er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal.

Høring: Forslag til ny lokal forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkellova

Nesna kommune har utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkellova, som nå er ute på høring.

Kunngjøring av oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Langsetvågen industripark

Norconsult varsler på vegne av Westcon Helgeland AS oppstart av arbeid med å detaljregulere et næringsområde ved Langset og Skarberget i Nesna kommune.

Vedtatte adressenavn for veger i Nesna

Kommunestyret har i møte 18.05.2022 vedtatt adressenavn og skrivemåte for til sammen 22 veiparseller på Strandlandet, Nesnastranda, Hugla, Handnesøya og Tomma.