Kunngjøringer og høringer

Kunngjøring av oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Langsetvågen industripark

Norconsult varsler på vegne av Westcon Helgeland AS oppstart av arbeid med å detaljregulere et næringsområde ved Langset og Skarberget i Nesna kommune.

Vedtatte adressenavn for veger i Nesna

Kommunestyret har i møte 18.05.2022 vedtatt adressenavn og skrivemåte for til sammen 22 veiparseller på Strandlandet, Nesnastranda, Hugla, Handnesøya og Tomma.