Eiendomsinformasjon

Matrikkelen er landets offisielle register over fast eiendom og gir opplysninger som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom.

Informasjon om adresse, bygning og eiendom finnes på Se eiendom, Kartverkets portal. Tjenesten er et uttrekk fra matrikkelen hvor du får informasjon om areal, adresse, bygninger osv.

Landbrukseiendom i Nesna kommune

For landbrukseiendommer finnes det regler du må forholde deg til og plikter du må følge. 

Landbrukseiendom - Mer informasjon