Tjeneste for funksjonshemmede, psykisk helse/rus og miljøtjeneste

Hva består tjenestene av?

Tjenestene skal sikre en helhetlig ivaretagelse for langvarige og sammensatte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldre. Brukernes ønsker og behov er svært viktig for tjenestene. For å kunne være med på å fatte beslutninger som påvirker eget liv, er det viktig å bli møtt på en måte som oppleves som likeverdig.

Hva tilbyr vi?

Tjenesten for funksjonshemmede, miljøtjenesten og psykisk  helse/rus gir bistand til mennesker som har behov for opplæring og støtte i daglige gjøremål. 

Psykisk helse og rus tilbyr et lavterskeltilbud til sine pasienter der det er mulig å kontakte tjenesten direkte for veiledning og støtte, samt iverksetting av hjelpetiltak.

Tjenestene tilbys innbyggere med bostedsadresse i Nesna kommune, eller som har midlertidig opphold i kommunen.

For å gi brukerne et helhetlig tilbud, fokuseres det på tverrfaglig samarbeid.

Tjenestene bistår med:

 • praktisk bistand
 • avlastning
 • støttekontakt
 • arbeidstrening
 • brukerstyrt assistanse (BPA)
 • omsorgslønn
 • personlig assistanse
 • støttesamtaler
 • angstmestring
 • treningsrom
 • lavterskelkafe

Søke plass

Alle søknader som kommer inn blir behandlet av tverrfaglig tiltaksteam bestående av lege, virksomhetsledere for hjemmetjenesten og sykehjem, samt fagleder for miljøtjenesten, fagleder for psykisk utviklingshemmede og fagleder for psykiatri.

Hvordan søke helse- og omsorgstjenester 

Kontakt oss

Lars Berntsen
Fagleder - Tjenesten for funksjonshemmede
E-post
Kjell Stücken
Fagleder psykisk helse og avhengighet, leder for psykososialt beredskapsteam
E-post
Mobil 94 78 60 48
Sandra Hammer
Ansatt
E-post
Mobil 98 10 61 36
Karine Nordby
Virksomhetsleder for Nesna mestringssenter, miljøtjenesten, tjenesten for funksjonshemmede og tjenesten for psykisk helse og avhengighet
E-post
Mobil 93 62 89 72
Ida Mathisen
Fagleder for miljøtjenesten
E-post
Mobil 95 80 94 37

Vakttelefon - Miljøterapeutiske tjenester:

94 17 25 08