Søknad om helse og omsorgstjenester

Dersom du eller noen du er verge eller pårørende for trenger helse- og omsorgstjenester, kan du søke om det her.

Alle kan henvende seg og det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre for å ta kontakt. Du kan også få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad. Svar på søknad kommer innen 4 uker.
Hvis kommunen ikke når fristen som er satt, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid det vil ta.

For å sikre at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer representanter for kommunens helse- og omsorgstjenester vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjøres med deg direkte eller med den som har fått fullmakt.