På tide å søke barnehageplass

Nesna kommune har fire barnehager. Tre av disse befinner seg på tettstedet Nesna og en på Tomma. Søk plass for barnehageåret 2023/2024 i disse barnehagene via digitalt skjema nederst i saken.

Søknadsfrist 31. mars, 2023. Søknaden gjelder barnehageåret 2023/2024 (august til juli).

Hvordan søker du barnehageplass?

Søk digitalt via kommunens nettsider

Eller, lever din fysiske søknad via den aktuelle barnehagen eller i kommunens servicetorg. Søknadsskjema fås i barnehagene eller i servicetorget.

Kontakt oss

Tore Løkkås
Leder - Familietjenesten
E-post
Telefon 75 06 70 03
Mobil 97 67 62 79