Nesna barnehage

Nesna barnehage og SFO tilbyr plasser for barn fra 0-6 år, samt SFO fra 1.-4.klasse. Vi tilbyr heldagsplasser, deltidsplasser og korttidsopphold.

Barnehagen eies av Nesna kommune, og har drevet i dette bygget siden 1991. Vi har et stort og variert uteområde, med egen akebakke, bærbusker, bålplass, ballbinge og mye mer.

Organisering

Vi har en åpen organisering, og barna kan i utgangspunktet bruke hele huset til lek og aktivitet. De vil tilhøre en avdeling, hvor de har garderobeplass og hjemmebase. Småbarnsavdelinga Krabben er noe mer skjermet, men de minste får også ta hele huset i bruk når de er klar for det.

Faglige mål

Vårt hovedmål er at alle i Nesna barnehage og SFO skal føle seg trygge og bli sett.

For at alle barn og voksne skal kunne utvikle seg i positiv retning, må alle som arbeider i barnehagen ha et positivt menneskesyn. Alle har ulike evner og behov. Alle har krav på respekt, og få lov til å være den de er. Alle skal kunne få veiledning på en slik måte at hver og en lykkes. Dette gjelder både barn, foreldre og ansatte.

Vi prioriterer høyt kontinuerlig faglig utvikling og kompetanseheving for alle i personalgruppa.

All kommunikasjon skal være positiv og anerkjennende. Raushet og fleksibilitet skal prege all aktivitet.

Rammeplan for barnehagen og Rammeplan for SFO legges til grunn for alt arbeid.

Åpningstid
Kl 07:45 – 16:30 hverdager.
(Stengt 5 planleggingsdager i året)

Postadresse
Nesna barnehage
Movegen 24
8700 Nesna

Besøksadresse
Lauvstadvegen 5

Epost
postmottak@nesna.kommune.no

Telefon
Styrer: 94843266
Avd. Krabben: 48262973
Avd. Sjøstjerna: 48241853
Avd. Kråkebollen/SFO: 48235632