Nesna barnehage

Nesna barnehage tilbyr plasser for barn fra 0 – 6 år, samt SFO fra 1. – 4.klasse. Vi tilbyr heldagsplasser, deltidsplasser og korttidsopphold. 

Nesna barnehage og SFO eies av Nesna kommune, og arbeider i forhold til Lov om barnehager, og Lov om Opplæring.

Faglige mål

Vårt hovedmål er at alle i Nesna barnehage og SFO skal føle seg trygge, bli sett og kunne utvikle seg i positiv retning. Alle skal kunne få støtte og veiledning på en slik måte at hver og en lykkes. Dette gjelder både barn, foreldre og ansatte. Derfor prioriterer vi høyt positiv og anerkjennende kommunikasjon, raushet og fleksibilitet i all aktivitet, og kontinuerlig kompetanse utvikling i tråd med Rammeplan for barnehagen og Rammeplan for SFO.

Organisering og aktiviteter

Nesna barnehage har driftsmodell som avdelingsbarnehage. Det vil si at barnehagens fysiske utforming og organisering er bygd opp slik at barn og ansatte i hovedsak har tilhørighet på en fast avdeling.

Barna er fordelt på tre avdelinger som ledes av en pedagogisk leder:

  • Krabben (0 – 2 år)
  • Sjøstjerna (3 – 5 år)
  • Kråkebollen (SFO 1. – 4.klasse)

Vi ser barnehagen som en helhet, slik at barn og ansatte er sammen i gruppeaktivitet og fellesaktiviteter på tvers av avdelingene. Vi har felles målsettinger, og støtter og utfordrer hverandre i organisatorisk og faglig sammenheng.

Vi tilbyr

  • Fysisk aktivitet og naturopplevelse i skjønne omgivelser, både i nærmiljø og innenfor et stort og variert uteområde, med egen akebakke, bærbusker, bålplass, grillhytte, ballbinge og mye mer
  • Svømming hver uke for skolestartere, og hver 14. dag for 3- og 4-åringer
  • Musikkbarnehage hver uke
  • Sunt, variert og næringsrikt kosthold (fiskespisedag hver fredag)
  • Vi er godkjent som helsefremmende barnehage

 

Åpningstid
Kl 07:45 – 16:30 hverdager.
(Stengt 5 planleggingsdager i året)

Postadresse
Nesna barnehage
Movegen 24
8700 Nesna

Besøksadresse
Lauvstadvegen 5

Epost
postmottak@nesna.kommune.no

Telefon
Styrer: 94843266
Avd. Krabben: 48262973
Avd. Sjøstjerna: 48241853
Avd. Kråkebollen/SFO: 48235632