Rabben barnehage

  • Rabben barnehage jobber for at barna skal trives og skape gode relasjoner.
  • Personalet er godt kvalifisert.
  • Det er svømming hver uke for skolestarterne, og hver 14 dag for 3 og 4 åringene.
  • Dagene tilbringes mye på turer i skog og mark, på fjellet og i fjæra.
  • Det serveres varm lunsj hver dag.
  • Førskolebarna blir rosaruss i mai.
  • Barnehagen er vurdert som helsefremmende og trafikksikker.
  • Det er mulig med korttidsopphold for barn.

Priser
Kr 3015,- pr mnd + Kr 300,- i matpenger
50% søskenmoderasjon.

Vi har to avdelinger. Spretten 3-6 og Tumle 0-3 år.

Kontaktinformasjon
Rabben barnehage
Engveien 18
8700 Nesna

Telefon: 47250653
Epost: ks@rabbenbhg.no

Styrer
Kristin Svaleng

Åpningstider
Klokka 06:30-16:15