Om Nesna skole

Nesna skole er en kombinert barne- og ungdomsskole (1. - 10.årstrinn). Skolen stod ferdig høsten 2008, og ligger i sentrum av Nesna tettsted. Uteområdet består av blant annet av lekeplass, akebakke, ballbinge og idrettsbane.

Skolebygget er bygd som en H, der hvert trinn har sin egen fløy. I tillegg er det en administrasjonsfløy med spesialrom (naturfag, kunst/håndverk) og fellesarealer som blant annet inneholder skolekjøkken, scene og folkebibliotek.

Høsten 2022 har skolen ca. 190 elever med et mangfold av kulturell bakgrunn. Skolen har skolefritidsordning (SFO) i samarbeid med Nesna barnehage.

Nesna kommune er en kommune med lange og sterke skoletradisjoner. Nesnas første faste folkeskole ble opprettet i 1823. Ved etablering av Høgskolen i Nesna (nå Nord universitet) i 1918 ble Nesna skole fast øvingsskole. Nesna skole har også et samarbeid med Kristen videregående skole om hospitering og praksis.

Kontakt oss

Joakim Einmo
Rektor
E-post
Telefon 75 06 72 28
Mobil 97 52 33 76
Magnus Orheim
Inspektør
E-post
Telefon 75 06 72 26
Mobil 95 82 22 64

Adresse
Nesna skole
Skolevegen 25
8700 Nesna

Trenger du å nå skolen eller lærere epost eller telefon?

  • Kontakt Joakim Einmo eller Magnus Orheim.
  • Eller ring kontortelefonen fra kl. 11:00 på hverdager: 75067221
  • Lærere kontaktes via Visma Flyt Skole. Epostadresser og kontaktinfo for øvrig kan fås via kontortelefonen, da denne informasjonen ikke offentliggjøres på den kommunale nettsiden.