Elevråd

Elevrådet er et råd av elever som skal fremme elevenes fellesinteresser og arbeide for et godt skole- og læringsmiljø.

Elevrådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. Alle skoler skal ifølge opplæringsloven opprette et elevråd.

Elevene fra 5.- 10. er representert i elevrådet.
Elevrådet er også representert med to medlemmer i samarbeidsutvalget.

Elevråd 2022/2023

5.klasse: Anna Strand Orheim & Johannes Handå Granlund
6.klasse: Alva Sandøy Bredrup & Collin Schurmann
7.klasse: Cornelia Finne-Knutsen & Daniel Bråthen
8.klasse: Nikolai Enga Andersen & Augustinus Meidell Einmo
9.klasse: Robert Sawa og Pia Skogsøy
10.klasse: Tobias Lauritzen og Ask Lyng Hansen

Referater og andre relevante dokumenter