Vellykket foreldrekveld om inkludering i skole- og barnehagemiljø

Onsdag den 16. november ble foresatte i skolen og barnehagen invitert på temakveld på skolen. Temakvelden ble arrangert i forbindelse med avslutningen av det toårige prosjektet for inkluderende skole- og barnehagemiljø.

I løpet av satsingsperioden for prosjektet, har ansatte ved skolen og barnehagen vært med på flere kurs, foredrag og fagdager, og det er et stadig fokus å bli enda bedre på inkluderende læringsmiljø.

Under ftemakvelden ble det vist et inspirerende innlegg av Marco Elsafadi med relasjoner og inkludering som tema. Det var godt oppmøte blant de foresatte, med enda bedre engasjement.

En mann og en kvinne ved et bord. Ser inn i kamera. - Klikk for stort bildeJarle Skaug og Elisabeth Rikheim representerer henholdsvis barnehagen og skolen i prosjektet. Magnus Orheim

Spørsmålene diskutert i kjølvannet av foredraget var «Hvordan kan vi hjelpe barna våre med å bli inkludert og inkludere andre i fellesskapet?» og «Hvordan kan vi hjelpe barna våre med å opprettholde vennskapene som er viktig for dem uten å ekskludere andre?»

Blant det de kom frem til var dette:

 • Løft frem hva andre er god på. Hva spør man om, og hva vektlegges?
 • Vær nysgjerrig og spør om hvem barna har lekt med
 • Les til barna
 • Bruk fortellinger som verktøy for å lære om sosiale settinger og følelser
 • Veilede barn til å reflektere
 • Være gode rollemodeller
 • Snakk med barna om forskjeller og respekt for forskjeller
 • Lær å sette ord på opplevelser og finne løsninger sammen
 • Snakk hver dag om inkludering både på skolen og hjemme
 • Start tidlig med å invitere med barn som ofte er alene eller har få venner, slik at det blir automatikk i det
 • Alle har ansvar for å gjøre hverandre bra og alle må ta ansvar for å løfte hverandre.
 • Fokus på at hva en person gjør ikke er det samme som hva en person er
 • Viktig med engasjerte foreldre som engasjerer og lager felles arrangement for alle barn i klassen eller lignende
 • Foresatte opplever at mye av det overnevnte allerede gjøres ubevisst