Søk redusert foreldrebetaling - Barnehage/SFO

Ingen skal måtte betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass eller en SFO-plass. Her kan du lese litt om hva som kreves for å få innvilget reduksjon. Søk digitalt nederst i saken.

Redusert foreldrebetaling i barnehage 

Husholdninger som har en samlet inntekt på 559.166 kroner eller lavere (inntektsgrense fra og med 1. august 2022), kan søke om redusert foreldrebetaling for de barna de har i barnehagen. For søsken beregnes søskenmoderasjon.

Gratis kjernetid i barnehage

Barn mellom to og fem år kan i tillegg få 20 timer gratis kjernetid per uke for de husholdningene som har en samlet skattepliktig inntekt på mindre enn 615 590 kroner.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Redusert foreldrebetaling i SFO

Husholdningen skal ikke betale mer per år enn seks prosent av skattbar inntekt. Inntektsgrensen vil endre seg i takt med endringer i SFO prisene. Har du fått innvilget redusert betaling og prisene endrer seg i løpet av skoleåret vil vedtaket gjelde til det utgår (vanligvis ved skoleårets slutt). Fra januar 2022 vil beløpsgrensen ligge på 425.000 kroner (fulltid).

Om søknaden

For barnehage må det søkes om redusert foreldrebetaling i barnehage årlig.

For SFO kan det søkes om redusert foreldrebetaling for flere år i samme søknad, eks. 1.- 4. trinn. Kommunen vil ved slike søknader innhente nødvendige opplysninger om inntekt og gjøre nye vedtak om redusert foreldrebetaling gjennom hele perioden det er søkt om.

Søkende foresatt må være folkeregistrert på samme adresse som barnet/barna.
Det søkes via elektronisk søknadsskjema. Nesna kommune behandler søknader på vegne av alle barnehagene i kommunen, også de private, og fatter vedtak jfr. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjon på inntekt i form av siste års skattemelding (selvangivelse) skal legges ved søknad. Dersom inntekten er vesentlig redusert siste år kan annen dokumentasjon godkjennes, for eksempel inntektsopplysninger fra Altinn.no (skjema A08), lønnslipp for siste 3 mnd, skriftlig bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt for selvstendig næringsdrivende, eller dokumentasjon fra NAV.

Søknader uten godkjent dokumentasjon avvises.

Søk om redusert foreldrebetaling for barnehage/SFO

Gjeldende regelverk