Offentlig ettersyn av formannskapets forslag til økonomiplan for 2023-2026

Budsjettforslag fra formannskapet, nå ute til offentlig ettersyn.

Formannskapets forslag til økonomiplan 2023 – 2026 er nå ute til offentlig ettersyn før behandling i kommunestyret 7. desember. Dokumentet er også lagt i servicetorget i papirform.

I tillegg til økonomiplanen, er gebyrregulativer, prisliste for kommunale tjenester og havneregulativet også inkludert i forslaget.