Kunngjøring - Søknad om akvakultur i Nesna kommune

Tomma rensefisk AS søker om endring av art innen akvakultur på Husby fra rognkjeks til torsk.

Søknaden er nå lagt ut til offentlig innsyn. 

Lokalitet: Husby
Koordinater: 
Midtpunkt anlegg N 66º13,354` Ø 12º45,703`

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Kunngjøringen kan også leses ved å møte i servicetorget i åpningstidene.

For spørsmål kontakt servicetorg eller på postmottak@nesna.kommune.no