Eiendomsskatt

Nesna kommune har eiendomsskatt på bolig-, fritids- og næringseiendommer. En eiendoms skattetakst fastsettes ved taksering. Nivå på eiendomsskatt (0/00) vedtas årlig av kommunestyret.

Eiendomsvedtekter for Nesna kommune (PDF, 50 kB)