Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en tjeneste som gir innbyggere i Nesna kommune trygghet 24 timer i døgnet i egen bolig.

Tjenesten er ikke lovpålagt. Den er likevel et nyttig tiltak for at eldre skal kunne bo trygt i eget hjem så lenge som mulig.    

Trygghetsalarm kan tildeles den som har behov for å kunne tilkalle hjelp, og ikke kan tilkalle hjelp på andre måter. Trygghetsalarmen er knyttet til alarmsentralen der de kontakter hjemmetjenesten eventuelt AMK/113 hvis nødvendig.

Denne serviceerklæringen skal bidra til å avklare forventninger mellom deg som bruker og det kommunale hjelpeapparatet. Vi ønsker gjennom denne serviceerklæringen å gi en realistisk informasjon om innholdet og kvaliteten på trygghetsalarm i Nesna kommune.

Trygghetsalarmtjenesten omfatter

  • Montering og oppkobling av trygghetsalarm mot alarmsentral. 
  • Montering av nøkkelboks.  
  • Service og vedlikehold av trygghetsalarmen. 

Hva du som bruker kan forvente av oss

  • At vi gir deg god opplæring i bruk av trygghetsalarmen.
  • At trygghetsalarm og nøkkelboks monteres og vedlikeholdes av ansatte i kommunen.

Hva forventes av deg?

  • Alarmen skal kun brukes ved nødsfall. Gjentatt misbruk av alarm kan føre til at bruker kan miste alarm
  • At du sørger for at personalet har lett adgang til hjemmet.
  • At du gir beskjed hvis behovet opphører.
  • At du respekterer at vi har taushetsplikt og ikke kan diskutere andre brukere.

Trygghetsalarm og GPS

En trygghetsalarm er en liten, smykkelignende knapp eller klokkelignende knapp som du bærer på deg hele tiden. Du kan tilkalle hjelp ved å trykke på knappen. Noen alarmer har lokaliseringsteknologi (GPS) som gjør det enklere å finne ut hvor du er og derfor gi deg raskere hjelp.

Det Finnes flere typer alarmer som dekker ulike behov. Kommunen vil sammen med deg og eventuelt pårørende finne ut hva som passer best. Alarmene er enkle å bruke og det kreves ikke tekniske forkunnskaper.

Varsling om fall, bevegelse eller røykutvikling

Du kan få installert sensorteknologi som registrerer om noe er unormalt i hjemmet ditt. Eksempler er om du faller, om du åpner ytterdøren om natten eller om du blir borte fra sengen i lengre tid om natten. Alarmen registrerer også røykutvikling.

Pris

Fastsettes årlig av kommunestyret. Dekker tilkobling til alarmsentral, montering, opplæring, service og uttrykninger. Regning sendes ut månedlig.

Ansvarlig for tjenesten

Virksomhetsleder i hjemmetjenesten.

Saksbehandling

Saksbehandler innhenter nødvendig informasjon for å sikre at vedtak og tjenester bygger på korrekt og tilstrekkelig informasjon. Kravet til god utredning av tjenestebehovet og grundig saksbehandling må ses i sammenheng med dette. Saksbehandleren sender ut foreløpig svar hvis en må forvente lengre behandlingstid enn 4 uker jamfør forvaltningsloven.

Slik søker du

Søknadsskjema sendes elektronisk til postmottak@nesna.kommune.no eller pr post til  Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA

Hvordan søke helse- og omsorgstjenester

Ved spørsmål om tjenesten kan omsorgsmobil kontaktes på 91681720 eller send epost til virksomhetsleder for hjemmetjenesten.