Hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler er tiltak eller gjenstander som bidrar til å redusere praktiske problemer i hverdagen.

Hjelpemidler skal bidra til:

  • bedring av funksjonsevne
  • økt selvhjulpenhet 
  • å lette pleiesituasjonen i hjemmet

Ved behov for utlevering eller innlevering av hjelpemidler, teknisk bistand eller feil, kan hjelpemiddelkoordinator i Nesna kommune kontaktes.

Kontakt oss

Sindre Remman
Hjelpemiddelkoordinator
E-post
Mobil 90 57 26 32

Kontortid 10:00-13:00 tirsdager og fredager.