Hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler er tiltak eller gjenstander som bidrar til å redusere praktiske problemer i hverdagen.

Hjelpemidler skal bidra til:

  • å bedre funksjonsevne
  • økt selvhjulpenhet 
  • å lette pleiesituasjonen i hjemmet

Ved behov for hjelpemidler kan hjelpemiddelkoordinator i Nesna kommune, Sindre Remman kontaktes.

Sindre Remman
Hjelpemiddelkoordinator
Epost: sindre.remman@nesna.kommune.no
Telefon: 97132369 

Du kan også kontakte hjelpemiddelsentralen sentralt i Nordland:

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland

Kontakt oss

Sindre Remman
Hjelpemiddelkoordinator
E-post