Hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler er tiltak eller gjenstander som bidrar til å redusere praktiske problemer i hverdagen.

Hjelpemidler – ett av flere tiltak

Hjelpemidler og tilrettelegging skal bidra til å løse praktiske problemer og må ofte sees i sammenheng med andre aktuelle tiltak. Slike tiltak kan for eksempel være trening, opplæring, behandling, rehabilitering, hverdagsrehabilitering, personhjelp, forebygging eller tiltak for trygghet og sikkerhet.

Du kan få låne nødvendige enkle hjelpemidler til egen bruk eller på vegne av andre fra Nesna kommunes hjelpemiddellager. Kommunen har et begrenset utvalg hjelpemidler. Dette gjelder kun lån av hjelpemidler for 6 måneder.

Ved lån av de enkle hjelpemidler som finnes på lager er det ikke nødvendig med henvisning fra lege. Dersom du låner noe for andre må du oppgi fullt navn, adresse og fødselsdato til den du henter hjelpemidler for.

Kortvarig lån av hjelpemidler

Ved behov for lån av kortvarige hjelpemidler, må du sende inn en søknad til Nesna kommune via Søknad om helse og omsorgstjenester.

Slike hjelpemidler kan være:

 • Rullatorer
 • Manuelle rullestoler
 • Krykker
 • Toalettforhøyere, fastmonterte eller frittstående
 • Arbeidsstoler
 • Prekestoler
 • Dusjkrakker

Langvarig lån av hjelpemidler

Ved behov for lån av langvarige hjelpemidler der du har en varig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan NAV hjelpemiddelsentral låne ut hjelpemidler. Søknad med dokumentasjon sendes til NAV direkte.

Du må ha langvarig, over to år, redusert funksjonsevne for å søke varig utlån av hjelpemidler. Navs nettsider for hjelpemidler kan du lese mer om hvordan du søker hjelpemidler via NAV. 

Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal

 • Få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • Kunne bli pleid i hjemmet
 • Fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • Bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Bruker, pårørende til bruker og fagpersonell kan søke om langvarig lån av hjelpemidler. Søknader må begrunnes og inneholde tilstrekkelig informasjon for å bli behandlet. For noen søknader kreves det spesielle vedlegg.

Hvis noen andre skal søke hjelpemidler på vegne av deg, som for eksempel kommunens hjelpemiddelkoordinator, må du fylle ut et
fullmaktsskjema.

Dersom du trenger bistand til søknad om varige hjelpemidler, må du sende inn en søknad til Nesna kommune via Søknad om helse og omsorgstjenester. Da vil kommunal hjelpemiddelformidler kontakte og assistere deg i prosessen.  Trenger du ikke hjelp av kommunens hjelpemiddelformidler, er det ikke nødvendig å sende en søknad til kommunen. 

Med søknader for varige hjelpemidler skal det foreligge legeerklæring på de sykdommer/skader dette eventuelle hjelpemidlet skal avlaste. Desto mer informasjon man har, desto raskere vil behandlingen av søknaden være.

Alle grunnlag for at hjelpemidlet skal være hensiktsmessig og nødvendig skal være med for hvert eneste hjelpemiddel i enhver søknad. Her er hjelpemiddelkoordinator behjelpelig til utforming av søknad og vurdering.

Ofte stilte spørsmål om hjelpemidler

Kontakt oss

Sindre Remman
Hjelpemiddelkoordinator
E-post
Mobil 94 15 96 08

Kontortid:

 • Tirsdag 07:30 - 10:00
 • Onsdag 14:00 - 1600
 • Torsdag 07:30 - 16:00
 • Fredag 10:00 - 16:00

Telefontid:

 • Torsdag 09:00 - 11:30
 • Fredag 10:00 - 13:00