Folkehelse

Vår felles folkehelse handler om hvordan vi alle har det i hverdagen. Folkehelsen innebærer vår helse generelt, mestring, trivsel og livskvalitet.

Folkehelsearbeid er samfunnets felles innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Samarbeid med Nordland fylkeskommune

Nesna kommune har inngått samarbeidsavtalen «Gode lokalsamfunn for alle» med Nordland fylkeskommune. Avtalen skal bidra til et forpliktende samarbeid som skal bidra til at befolkningen i Nordland skal oppleve god livskvalitet og mulighet til å delta og bidra i samfunnet.

Samarbeidsavtalen har tre hovedmål:

  • Alle i Nordland skal oppleve tilhørighet gjennom å tilrettelegge for at folk kan møtes for en sosial og fysisk aktivitet
  • Legge til rette for at alle unge i Nordland deltar i jobb, utdanning eller aktiviteter som bidrar til opplevelsen av å være en del av et fellesskap. Det er spesielt viktig å ha tiltak som virker for dem som lever i familier med lav inntekt.
  • Utvikle, tilby og benytte verktøy som skaper engasjement for en helsefremmende og bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland.

Det gode livet i nord - Nordland fylkeskommune