Folkehelseuka 2023

Vår felles folkehelse handler om hvordan vi alle har det i hverdagen. Folkehelsen innebærer vår helse generelt, mestring, trivsel og livskvalitet.

Folkehelseuka 2023 arrangeres 11. - 17. september i Nordland. 

Folkehelseuka er en ekstra markering av arbeidet med folkehelse og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet.

Folkehelseuka 2023

Folkehelseuka 2023
Hva: Hvor: Når: For hvem:
Utforsking av sanserom og bingo Nesna mestringssenter 13. september kl 13.00 Nesna mestringssenter inviterer skolestarterne til mestringssenteret for å utforske sanserommet og spille bingo. Barna vil bli servert vaffelkake og saft.
LitteraTUR - Der friluftsliv og høytlesing slås sammen Bjørndalen friluftsområde 16. september kl. 12.00-13.00 Vi tar biblioteket ut i naturen og skape lokalt engasjement rundt lesing og friluftsliv,. Store og små er velkommen. Vi treffes ved parkeringsplassen. Cecilie er vår turleder og leser høyt underveis. Vi avslutter turen ved dammen med bålkaffe/kakao og noe godt å bite i. NB! Klær etter vær! Arrangement på Facebook: https://fb.me/e/1qYqfXb40
Nesna Idrettslag, fotballgruppa har flere hjemmekamper Nesna stadion 12. september 13. september 14. september 12. september: Nesna IL Fotball G10 spiller hjemmekamp mot B&Y 23. september: Nesna IL Fotball G9 spiller hjemmekamp mot Åga. 13. september: Nesna IL Fotball G12 spiller hjemmekamp mot Gruben eller B&Y 14. september: Nesna IL Fotball G17 spiller hjemmekamp mot Rana FK 2
Dagsenter for beboere og brukere Nesna mestringssenter Hele uka På Nesna mestringssenter er dagsenteret fra 10.00-15.00 for brukere. På torsdager er det stengt på dagtid men åpent på kveldstid for torsdagsklubb. De faste aktivitetene vi har er: Bingo, kortspilling, svømming, torsdagsklubb og spillefredag med fredagskos. Hver uke har et nytt tema. I folkehelseuka er tema «Steinlandsby» hvor det er satt av to dager til å gå på tur i fjæra for å plukke steiner som skal males og bli en steinlandsby. Bærplukking og syltetøylaging er andre eksempler på tema vi har hatt i høst. På dagsenteret finnes også arbeidsplasser for brukere. Disse er er pr i dag vedklyving, vaktmester og husmor. Det er også bygd et veldig fint sanserom der brukerne kan sette av tid til avspenning. Det er et eget musikkrom på mestringssenteret hvor det er dannet en musikkgruppe av brukerne.
SeniorGleden Nesnastua Tirsdag og torsdag I den aktuelle uka 11.- 17. september vil SeniorGleden ha kafe tirsdag og torsdag kl. 11.00 - 13.00 og trim kl. 12.00 på torsdag. I tillegg har pensjonistforeningen temakveld torsdag 14. september fra kl. 18.00 – 20.00. Alle aktiviteter er på Nesnastua og er for personer som er 65 år og eldre.
SeniorGleden Flerbrukshallen Trim-/trening for eldre på treningsrommet i Flerbrukshallen. Tredemølle, sykling og vekter og diverse. Tirsdager og torsdager kl. 10.00 – 12.00.
Sang og musikk på Havnetunet Havnetunet Musikk og sang på fellesstua der frivillige kommer inn og serverer kaffe med noe attåt. Her kan alle eldre delta, ikke bare beboere. Denne er en videreføring av de musikk- og sangstundene som startet opp på sykehjemmet helt fra 2013. Pr dags dato er antallet slike sangstunder kommet opp i 120.
Oppstart ungdomsklubb for KVN elever Ungdomsklubben (Seljeheimen) 11. september Tilbud for elever ved KVN.
Gruppetilbud for barn som har opplevd samlivsbrudd. Nesna skole 13. september, tilbudet gjennomføres i skoletiden. Gjelder kun påmeldte barn. Samarbeid mellom helsestasjonen og familieteamet.
Møteplass for småbarnsforeldre Nesna sanitetshus 14. september Kl. 10.00-13.00 Tilbudet er åpent for småbarnsforeldre med barn fra 0-6 år. Det blir servert kaffe og te. Kom og møt andre foreldre og slå av en prat, med eller uten barn.
Generasjonssang ved Nesna sykehjem Nesna sykehjem 14. september kl 11.30 Tilbudet er for beboere ved sykehjemmet. Generasjonssang handler om å bevare og videreføre vår felles kulturarv, tradisjoner og sangrepertoar. Generasjonsmøter kan virke trivselsfremmende og styrke sosialisering for beboere på eldreinstitusjoner. Det kan også fungere som en god læringsarena for barn og unge når det gjelder lokal og nasjonal kulturarv.
Lesestund ved Nesna sykehjem Nesna sykehjem Hele året Frivillige gjennom biblioteket gjennomfører lesestunder for sykehjemmets beboere hver måned.