Skolerute 2023/2024

Oversikt over ferie og fridager (inkludert planleggingsdager) for skoleåret 2023/2024 ved Nesnaskolen.

  • Skolestart: 17.08
  • Høstferie: 09.10 til og med 13.10
  • Elevfri: 17.11
  • Juleferie: 21.12 til og med 02.01
  • Vinterferie: 26.02 til og med 01.03
  • Påskeferie: 25.03 til og med 02.04
  • Elevfri: 10.05 
  • Siste skoledag før sommerferie: 21.06

Sum: 190 skoledager