Skolerute 2022/2023

Oversikt over ferie og fridager (inkludert planleggingsdager) for Nesnaskolen.

Skolerute 2022/2023
Måned Dato Hva skjer?
August 22. august Skolestart, nytt skoleår
Oktober 10.-14. oktober Høstferie
Desember 21. desember Siste skoledag før juleferie
Januar 3. januar Første skoledag etter juleferie
Februar/mars 27.-3. mars (uke 9) Vinterferie
April 3.-10. april Påskeferie
Mai 18. mai Kristi himmelfartsdag
19. mai Elevfri
29. mai 2. pinsedag
Juni 22. juni Siste skoledag før sommerferie