Voksenopplæring

Voksenopplæringa i Nesna er en skole for voksne innvandrere over 16 år og for personer med vedtak om spesialundervisning.

Skolen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og har tilbud om 2-årig, eksamensrettet grunnskole for voksne samt spesialundervisning.