Skolerute 2024-2025

Oversikt over ferie og fridager (inkludert planleggingsdager) for skoleåret 2024/2025 ved Nesnaskolen.

Skolerute 2024/2025:

Skolestart: 15. august
Høstferie: 30. september til 4. oktober
Elevfri: 22. november
Juleferie: 20. desember til 6. januar
Vinterferie: 3. mars til 7. mars
Påskeferie: 14. til 22. april
Fridager og helligdager i mai:  1. mai, 29. mai og 17. mai
Elevfri: 30. mai 
Pinse: 9. juni
Siste skoledag før sommerferie: 22. juni

(Sum: 190 skoledager)

 

Se også skolerute for 2023/2024
 _______________________________________

Kompetansedager/planleggingsdager:  

12. - 14. august: Planleggingsdager internt ved skolen
22. november: Kompetansedag 1
22. april: Kompetansedag 2
20. juni: Planleggingsdag internt ved skolen
22. november og 22. april: Felles kompetansedager med Herøy og Dønna kommune.